FANDOM


Flag of the United Federation of Planets.svg

Flaga Zjednocznej Federacji Planet.

UFPlogo

Godło Zjednoczonej Federacji Planet.

Zjednoczona Federacja Planet (ang.: United Federation of Planets) to międzygwiezdny twór państwowy zbudowany jako porozumienie rządów istot rozumnych zamieszkujących część Kwadrantu Alfa.

Organizacja ta zrzesza światy, których mieszkańcy dysponują napędem warp (lub inną metodą przemieszczania się z prędkością większą niż prędkość światła).

Federacja w swoich aktach prawnych zwanych Artykułami Federacji gwarantuje swoim obywatelom prawo do równości, wolności oraz rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w zgodzie z własnymi przekonaniami. W dziedzinie prawa międzygwiezdnego panuje zasada swobodnego handlu oraz wzajemnej pomocy. Zapewnia ona również swoim członkom bezpieczeństwo poprzez ustanowienie i utrzymanie Gwiezdnej Floty.

W drugiej połowie XXIV wieku Federacja rozciąga się na przestrzeni 8000 lat świetlnych i składa się ze 150 światów członkowskich oraz ponad 1000 kolonii (terenów zależnych).

OrganizacjaEdytuj

Zjednoczona Federacja Planet jest organizmem państwowym pod postacią republiki federalnej zarządzanym przez trzy instytucje:

CzłonkostwoEdytuj

Aby stać się pełnoprawnym członkiem Federacji należy spełnić szereg warunków do których należą:

  • posiadanie praktycznej wiedzy o metodach przemieszczania się bez ograniczenia prędkości światła,
  • posiadanie globalnego rządu, cieszącego się poparciem swoich obywateli,
  • stabilna sytuacja polityczna,
  • równość obywateli wobec prawa,
  • prawo obywateli do życia i wolności,

HistoriaEdytuj

FederationFoundation2161
Zjednoczona Federacja Planet została ukonstytuowana jako wynik bezprecedensowej współpracy Wolkan, Ludzi, Andorian i Tellarytów, która rozpoczęła się w roku 2154. Wraz z Rigelianami, Denobulanami, Coridanami oraz kilkoma innymi gatunkami w trakcie ceremonii w San Francisco w 2161 roku koalicja ta powołała do życia Zjednoczoną Federację Planet.

Pomimo swojego pokojowego charakteru i polityki nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych światów, Federacja uwikłana była od swojego początku w szereg konfliktów militarnych na szeroką skalę. Należały do nich m.in.:

EkonomiaEdytuj

Ekonomia Federacji opiera się na technologii swobodnej konwersji materii i energii wykorzystywanej w replikatorach oraz transporterach przy użyciu energii pochodzącej z różnorodnych źródeł:

  • reakcji materii z antymaterią,
  • źródeł geotermalnych,
  • promieniowania słonecznego,

i wielu innych. To umożliwia produkcję tanich (niemal darmowych) produktów, których dystrybucja opiera się na transportowcach oraz transporterach. Jedzenie, oraz przedmioty codziennego użytku są ogólnie dostępne dla obywateli Federacji. Bogactwo minerałów i innych wartości zgromadzonych na rozległym obszarze federacji pozwala jej na samodzielne funkcjonowanie. Rządy planet posiadających dobra niezbędne innym członkom Federacji są zobowiązani udostępnić je na żądanie.

Dla celu wymiany handlowej z przedstawicielami światów nie zrzeszonych powołano instytucję kredytu federacyjnego, który stanowi podstawową jednostkę wymiany, przeliczaną w razie potrzeby na wartości w innych walutach. Wymiana handlowa z innymi organizmami państwowymi czy jednostkami spoza Federacji opiewa głównie na przedmioty unikalne, natywne dla wybranych światów.

OdnośnikiEdytuj

To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.