Wikia

Memory Alpha

Tranquility Base

1656stron na
tej wiki
Dyskusja0

Tranquility Base -baza Floty Gwiezdnej na Mare Tranquillitatis (Morzu Spokoju) na Księżycu.

Zbudowana jest w okolicy miejsca, w którym w 20 lipca 1969 roku, wylądował lądownik statku "Apollo 11" z pierwszymi ludźmi, którzy stanęli na Księżycu. (TOS: Tomorrow is Yesterday)


NCC1764plaque.jpg

Tabliczka dedykacyjna na mostku U.S.S. "Defiant" NCC-1764

W XXIII wieku prawdopodobnie była tam stocznia, w której powstał m.in. U.S.S. "Defiant" NCC-1764. Prawdopodobnie, bo możliwe jest, że napis z tabliczki dedykacyjnej “Defiant” informuje o innej federacyjnej instalacji noszącej taką nazwę, lub też okręt był przydzielony do tej bazy i stąd zawarto na tabliczce tą nazwę. (ENT: In a Mirror, Darkly, Part I, In a Mirror, Darkly, Part II)

Więcej od Wikii

Losowa wiki