FANDOM


Nie jest jasne, ile Traktatów Federacyjno-Kardazjańskich zostało podpisanych. Zawieszenie broni przerywające Wojnę Federacyjno-Kardazjańską zostało sygnowane przez Zjednoczoną Federację Planet i Unię Kardazjańską w roku 2367, kończąc główne potyczki. Ten rozejm pomógł wynegocjować kapitan Edward Jellico. Mimo to, miały miejsce mniejsze potyczki po obu stronach, głównie za sprawą nieuregulowanej kwestii kontrolowania planet wzdłuż granicy, takich jak Minos Korva i Dorvan V. (TNG: „The Wounded”, „Chain of Command, Part I”, „Chain of Command, Part II”)

Traktat Federacyjno-Kardazjański z 2370 Edytuj

Traktat ten miał być w założeniu ostatecznym końcem działań wojennych. Wynegocjowany głównie przez admirał Alynnę Nechayev, przede wszystkim ustalał status granicy Federacyjno-Kardazjańskiej i doprowadził do ustanowienia Strefy Zdemilitaryzowanej. Wewnątrz Strefy, żadna ze stron nie miała pozwolenia na rozmieszczanie uzbrojenia lub zakładania baz wojskowych. Oficjalna granica - przebiegająca przez strefę - została ustalona na nowo, co wymagało wymiany jurysdykcji kilku planet. Mimo, że kolonistom z tych światów dano możliwość przesiedlenia, wielu odmówiło, twierdząc, że zignorowano ich prawa. Wynikające stąd niezadowolenie ostatecznie doprowadziło do ustanowienia Maquis. (TNG: „Journey's End”, „Preemptive Strike”; DS9: „The Maquis, Part I”, „The Maquis, Part II”)

W połowie 2370, admirał Gupta przybył na Deep Space 9 aby zbadać poczynania Kardazjan w pobliżu Strefy Zdemilitaryzowanej. (DS9: „Whispers”)

Dominium było świadome podpisania traktatu, o czym Talak'talan wspomniał Benjaminowi Sisko pod koniec 2370. Jem'Hadar postrzegali to jako "błąd taktyczny". (DS9: „The Jem'Hadar”)

W swojej wiadomości do rządu kardazjańskiego, w 2373, Enabran Tain wzmiankował o traktacie, obok Traktatu Bajorańsko-Kardazjańskiego, jako czynniku, który zamknął oczy na zagrożenie ze strony Dominium. (DS9: „The Die is Cast”)

Po aneksji Unii Kardazjańskiej przez Dominium, traktat był faktycznie martwy. Jakiekolwiek późniejsze negocjacje pomiędzy Federacją i Kardazjanami były prowadzone jako część traktatu pokojowego po Wojnie z Dominium.