FANDOM


Plik:DMZ.jpg


Strefa Zdemilitaryzowana ( w skrócie DMZ) stanowiła strefę buforową między Zjednoczoną Federacją Planet a Unią Kardasjańską. Była Konsekwencją traktatu federacyjno-kardasjańskiego, który został podpisany w 2370 roku. Zgodnie z zapisami żadna ze stron bez zezwolenia nie może umieszczać na obszarze strefy flot oraz budować obiektów wojskowych. Ponadto sygnatariusze określili zmiany terytorialne na tym obszarze. Nastąpiła dwustronna wymiana koloni, niektóre kolonie Kardasjańskie trafiły pod zwierzchnictwo federacji,natomiast federacyjne kolonie stawały się częścią Unii. Koloniści, którzy w wyniku zmian terytorialnych znaleźli się po za obrębem swojej "ojczyzny" mogli swobodnie przesiedlić się na obszary należące do ich rządu. Mimo tych zapewnień wielu kolonistów odmówiło opuszczenia swoich domów. Dorvan V jest jedna z federacyjnych koloni, która przeszła pod jurysdykcje Kardasjan. (TNG: „Journey's End”)

Cardassian-Federation border

Strefa Zdemilitaryzowana przed wybuchem wojny

Jednakże zmiany jakie zaszły po ratyfikowaniu traktatu nie wszystkim się spodobały. Wynikiem tego niezadowolenia było potajemne dozbrajanie się kolonistów obu stron co było oczywistym pogwałceniem zapisów traktatu. Kardasjańskie Centralne Dowództwo rozpoczęło zakonspirowaną sprzedaż broni tym kolonistom , którzy nie chcieli by na ich terenie zamieszkiwali koloniści z federacji. Kardasjanie swoja politykę w tym aspekcie prowadzili przez rasę Xepolitan, którzy od wielu lat byli pośrednikami w handlu między rządem na Kardasji a zainteresowanymi stronami. Federacyjni koloniści nie pozostawali dłużni. Kilka grup separatystycznych utworzyło Maquis, która postawiła sobie za cel wyparcie z ich obszaru kardasjańskich okupantów. W większości członkowie Maquis mieli żal do Federacji, uważali że ich zdradziła prowadząc uległą politykę w stosunku do Kardasjan, co kosztowało ich wejściem w skład Unii. Maqius nie zyskało oficjalnego poparcia Federacji, lecz wielu w Federacji ( w tym w Gwiezdnej Flocie ) udzielało im cichego wsparcia.(DS9: „The Maquis, Part I”, „The Maquis, Part II”; TNG: „Preemptive Strike”)

Badlands map

DMZ północna granica

Strefa Zdemilitaryzowana została szybko opanowana przez Jem'Hadar w 2373 roku, krótko po wstąpieniu Unii do Dominium. W czasie gdy Dominium kroczyło w kierunku otwartego konfliktu zbrojnego z Federacją, Strefa przestała w praktyce istnieć.


Planety wchodzące w skład DMZ Edytuj

DorvanV

Dorvan V

Ronara Prime

Ronara Prime

Volon III surface

Powierzchnia planety Volan III

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki