Wikia

Memory Alpha

Rada Detapa

1503strony na
tej wiki
Dyskusja0

Rada Detapa - to cywilny organ rządowy Unii Kardasjańskiej. Rada powstała w XIX wieku i miała za zadanie kontrolować Kardasjańskie Centralne Dowództwo oraz Kaste Obsydianową. W rzeczywistośći Rada ofgrywała marginalą rolę nie posiadając instrumentów niezbędnych do sprawowania władzy nad wymienionymi instytucjami. Należy jednak nadmienić, że to Rada zręcznie przekonała Kardasjańskie siły do wycofania się z planety Bajor, mimo ogromnych obiekcji Centralnego Dowództwa.

W wyniku upadku Kasty Obsydianowej, krótko przed datą gwiezdńą 49011 Rada wraz z Kardasjańskim ruchem dysydenckim dokonała przewrotu, w którym obaliła Centralne Dowództwo i przejąła kontrole nad rządem. Gul Dukat w wyniku rewolucji został doradcą szefa armii i zasiadał w Radzie. Kiedy Imperium Klingońskie dowiedziało się, że za przewrotem stało Dominium, uznało to za powód do inwazji i zaatakowało Unie (wojna kardasjańsko-klingońska)

W trakcie klingońskiej inwazji, Rada ewakułowała się z Kardasji na pokład Kardasjańskiego statku Prakesh, a nastepnie udała się na tymczasowe schronienie na Deep Space 9. (DS9: „The Way of the Warrior”)

Więcej od Wikii

Losowa wiki