FANDOM


Rada Detapa to cywilny organ rządowy Cardassiańskiej Unii. Rada powstała w 19 wieku i miała za zadanie kontrolować Cardassiańskie Centralne Dowództwo oraz Kaste Obsydianową. W rzeczywistości Rada odgrywała marginalą rolę nie posiadając instrumentów niezbędnych do sprawowania władzy nad wymienionymi instytucjami. Należy jednak nadmienić, że to Rada zręcznie przekonała Cardassiańskie siły do wycofania się z planety Bajor, mimo ogromnych obiekcji Centralnego Dowództwa.

W wyniku upadku Kasty Obsydianowej, krótko przed datą gwiezdńą 49011 Rada wraz z Cardassiańskim ruchem dysydenckim dokonała przewrotu, w którym obaliła Centralne Dowództwo i przejąła kontrole nad rządem. Gul Dukat w wyniku rewolucji został doradcą szefa armii i zasiadał w Radzie. Kiedy Klingońskie Imperium dowiedziało się, że za przewrotem stało Dominium, uznało to za powód do inwazji i zaatakowało Cardassiańską Unię. (Wojna Cardassianie-Klingoni)

W trakcie Klingońskiej inwazji, Rada ewakułowała się z Cardassia na pokład Cardassiańskiego statku Prakesh, a nastepnie udała się na tymczasowe schronienie pokładzie stacji kosmicznej Deep Space 9. (DS9: The Way of the Warrior)