FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Plemię [ang. tribe] to zazwyczaj lokalna grupa osadnicza złożona z kilku albo kilkunastu mniejszych wspólnot blisko spokrewnionych przedstawicieli danego gatunku lub rasy, zamieszkujących jeden obszar. Połączeni związkami społecznymi i ekonomicznymi, posługujący się tym samym dialektem oraz wyznaniem tej samej religii. Plemiona zazwyczaj są podzielone na klany, w liczbie dwóch, czterech albo ośmiu klanów.

WystępowanieEdytuj

Q-00-021

Pierwszy kontakt z Q w 2364

W 2364 SD 41153.7-41153.8 podczas pierwszego kontaktu załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z istotą zwaną Q.

Q domagał się od kapitana, żeby powrócił z swoim statkiem do własnego systemu. Twierdził, że ludzie nadal byli niebezpiecznym, dzikim dziecięcym gatunkiem. W 16 wieku, 400 lat wcześniej od 20 wieku, mordowali się wzajemnie w sporach o podobizny plemiennych bogów. Nie było żadnych wskazań, że ludzie się zmienią. (TNG: Encounter at Farpoint)

PlamionaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.