FANDOM


Pas Denoriosa – jest to położony w Bajorańskim systemie planetarnym obszar o wysokim zagęszczeniu Plazmy. Z powodu powstawania dystorsji oraz innych zjawisk utrudniających nawigację poruszanie się statkiem po tym obszarze wiąże się z wysokim ryzykiem(DS9: Emissary, If Wishes Were Horses).

Na obszarze Pasa występują gwałtowne zaburzenia plazmy, oraz niebezpiecznych Burze Jonowe (DS9: Invasive Procedures, Explorers).

Wedle zapisów kronikarskich, przed wiekami Bajoranie przemierzali Pas Denoriosa lecąc statkami podświetlnymi w kierunku Cardassi Prime. Później podróż taka, ze względu na występujące anomalie została uznana za niewykonalną. W roku 2371 Kapitan Benjamim Sisko wraz ze swym synem pokonali ta trasę udowadniając, prawdziwość zapisów(DS9: Explorers).


Bajorańskie zapisy kronikarskie: Edytuj

Przez wieki Pas Denoriosa był miejscem występowania niewyjaśnionych zjawisk i anomalii, podróżowanie po tamtym obszarze graniczyło z hazardem.

  • W XXII wieku w Pasie Denoriosa zaginął statek z podróżującym na jego pokładzie Kai Taluno, gdy po kilku dniach powrócił on na Bajor, Taluno opowiedział jak w czasie jego podróży,„otworzyły się niebiosa, i niemal pochłonęły statek”.
  • Przez wiele lat w Pasie Denoriosa dochodziło do gwałtownych zaburzeń poziomu neutronów. Na obszarze tym zostało odnalezionych pięć z pośród dziewięciu znanych Kamieni nazywanych „ Łzami Proroków”.
W 2369 roku Komandor Benjamin Sisko odkrył na obszarze Pasa jedyny znany stabilny Korytarz podprzestrzenny prowadzący do Kwadrantu Gamma. Odkrycie to wyjaśniało wszystkie występujące na tym obszarze fenomeny zapisane w bajorańskich kronikach. Krótko po tym wydarzeniu w pobliżu Pasa została umieszczona Stacja Kosmiczna Deep Space 9, a obszar Pasa Denoriosa stał się jednym ze strategicznych punktów Kwadrantu Alfa.