Fandom

Memory Alpha

Pas Denoriosa

1739stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Pas Denoriosa – jest to położony w Bajorańskim systemie planetarnym obszar o wysokim zagęszczeniu Plazmy. Z powodu powstawania dystorsji oraz innych zjawisk utrudniających nawigację poruszanie się statkiem po tym obszarze wiąże się z wysokim ryzykiem(DS9: Emissary, If Wishes Were Horses).

Na obszarze Pasa występują gwałtowne zaburzenia plazmy, oraz niebezpiecznych Burze Jonowe (DS9: Invasive Procedures, Explorers).

Wedle zapisów kronikarskich, przed wiekami Bajoranie przemierzali Pas Denoriosa lecąc statkami podświetlnymi w kierunku Cardassi Prime. Później podróż taka, ze względu na występujące anomalie została uznana za niewykonalną. W roku 2371 Kapitan Benjamim Sisko wraz ze swym synem pokonali ta trasę udowadniając, prawdziwość zapisów(DS9: Explorers).


Bajorańskie zapisy kronikarskie: Edytuj

Przez wieki Pas Denoriosa był miejscem występowania niewyjaśnionych zjawisk i anomalii, podróżowanie po tamtym obszarze graniczyło z hazardem.

  • W XXII wieku w Pasie Denoriosa zaginął statek z podróżującym na jego pokładzie Kai Taluno, gdy po kilku dniach powrócił on na Bajor, Taluno opowiedział jak w czasie jego podróży,„otworzyły się niebiosa, i niemal pochłonęły statek”.
  • Przez wiele lat w Pasie Denoriosa dochodziło do gwałtownych zaburzeń poziomu neutronów. Na obszarze tym zostało odnalezionych pięć z pośród dziewięciu znanych Kamieni nazywanych „ Łzami Proroków”.
W 2369 roku Komandor Benjamin Sisko odkrył na obszarze Pasa jedyny znany stabilny Korytarz podprzestrzenny prowadzący do Kwadrantu Gamma. Odkrycie to wyjaśniało wszystkie występujące na tym obszarze fenomeny zapisane w bajorańskich kronikach. Krótko po tym wydarzeniu w pobliżu Pasa została umieszczona Stacja Kosmiczna Deep Space 9, a obszar Pasa Denoriosa stał się jednym ze strategicznych punktów Kwadrantu Alfa.

Więcej w Fandom

Losowa wiki