FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Oficer naukowy [ang. science officer] to oficer pełniący służbę na statkach kosmicznych oraz innych instalacjach posiadający wykształcenie i wiedzę naukową, którą wykorzystuje podczas badań w określonej dziedzinie nauki albo stanowi wsparcie naukowe podczas badań zjawisk napotkanych przez statki lub inne pojazdy znajdujące się w kosmosie. Podczas służby wykorzystuje urządzenia umożliwiające gromadzenie i analizowanie danych na temat zjawiska lub projektu nad którym prowadzone są badania.

Oficerowie naukowiEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.