Fandom

Memory Alpha

Memory Alpha:Punkt widzenia

1739stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Memory Alpha
Ta strona opisuje jedną z zasad Memory Alpha.

Proszę, przeczytaj poniższy tekst, by zapoznać się z jedną z panujących na tym projekcie zasad. Jeśli masz pytania, sugestie lub uwagi, wpisz je na stronie dyskusji.

Skrót:
MA:POV

Punkt widzenia Memory Alpha i artykułów w niej zawartych jest identyczny z punktem widzenia postaci znajdującej się w fikcyjnym uniwersum Star Trek.

Wszystkie artykuły winne być napisane tak, jak gdyby dana osoba/obiekt/etc. na prawdę istniała, zupełnie jak w normalnej encyklopedii. Możesz myśleć o Memory Alpha jak o encyklopedii, która istnieje w obrębie uniwersum Star Trek.

Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły są artykuły dotyczące cyklu Star Trek i jego produkcji (traktujące o książkach, filmach, aktorach itp,), które nie są częścią świata Star Trek.

Podawanie źródeł i dodatkowych informacji Edytuj

Podawanie wykorzystywanych przy pisaniu artykułów źródeł ma miejsce poza ramami subiektywnego punktu widzenia i nie narusza powyższej zasady. Dokładny opis prawidłowych sposobów podawania źródeł znajduje się na stronie Memory Alpha:Podaj źródła.

Informacje dodatkowe nie powinny występować poza ściśle określonymi sekcjami.

Informacje tajne Edytuj

W niektórych wypadkach jest jasne, iż dana informacja jest ściśle tajna lub zupełnie nieznana (np. w wyniku takich zabiegów fabularnych jak wyczyszczenie pamięci). Teoretycznie informacje te nie są znane nikomu w obrębie uniwersum Star Trek.

Twórców Memory Alpha należy jednak w tych przypadkach uznać za wszystkowiedzących, posiadających te same informacje co widz.

Konflikty w materiałach źródłowych Edytuj

W przypadku tematów, co do których istnieje rozbieżność w dostępnych materiałach źródłowych należy podać wszystkie dostępne informacje i ewentualnie opisać niezgodności w sekcji z informacjami dodatkowymi.

Podobnie w przypadku dwóch przedmiotów o podobnych nazwach, które w zamierzeniu mogły odnosić się do tego samego – należy utworzyć oba artykuły i wskazać na podobieństwo w informacjach dodatkowych.

Przykłady Edytuj

Używaj

"...Spock był pół-człowiekiem, pół-wolkanem, który służył jako Oficer Naukowy, a następnie Pierwszy Oficer na USS Enterprise..."

zamiast

"...Spock był słynnym pół-człowiekiem, pół-wolkanem z serialu Star Trek: The Original Series (TOS)..."

Zobacz też Edytuj

Więcej w Fandom

Losowa wiki