FANDOM


Maques

Maques w 2370 roku.

Maques stał na czele delegacji Cairnian, przebywającej na pokładzie USS Enterprise-D w 2370 roku. Był ojcem Hedril. Lwaxana Troi uczyła go komunikacji werbalnej, tak by mógł lepiej porozumiewać się z osobami bez zdolności telepatycznych, ponieważ Cairianie porozumiewali się właśnie dzięki telepatii. Ambasador Troi próbowała także połączyć go ze swoją córką. Maques pomógł Lwaxanie w konfrontacji z jej bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, które mogły doprowadzić do uszkodzeń mózgu lub nawet śmierci. (TNG: „Dark Page”)

W postać Maquesa wcielił się Norman Large.