FANDOM


Lenaris Holem

Pułkownik Lenaris Holem, kanion Tanis, 2371 rok

Lenaris Holem -oficer bajorańskiej Milicji.

Podczas kardasjańskiej okupacji Bajor walczył w szeregach komórki oporu Ornathia. Wysławił się dowodzeniem pierwszego ataku na Kardasjan dokonanego przez Bajorański Ruch Oporu poza rodzinną planetą. Celem tego ataku był Pullock V.

Po wycofaniu się Unii Kardasjańskiej z Bajor, wstąpił do nowo uformowanej Milicji Bajor.

W 2371 roku służył w niej w stopniu pułkownika. W tym samym roku otrzymał od Kai Winn, która w tym momencie obejmowała stanowisko tymczasowego premiera, zadanie dowodzenia oddziałem bajorańskiej Milicji, który tropił Shakaara Edona i jego ludzi w prowincji Dahkur. Shakaar był ścigany za niezwrócenie rekultywatorów gleby. Oddział Lenarisa wytropił Shakaara i jego grupę w kanionie Tanis, jednak pułkownik za późno się zorientował, że Shakaar zastawił tam na niego pułapkę. O mało nie doszło do walki, która groziła wybuchem wojny domowej. W ostatniej chwili Shakaarowi, Kirze i Lenarisowi udało się dojść do porozumienia. Lenaris został przekonany przez Kirę, że rekultywatory gleby były jedynie pretekstem dla Kai Winn, która po śmierci poprzedniego premiera Bajor (Kalema Aprena), tymczasowo sprawowała cywilne rządy na Bajor i chciała doprowadzić do konfrontacji zbrojnej by móc ogłosić stan wyjątkowy i przejąć władzę bez demokratycznych wyborów. Poznawszy dowody, pułkownik Lenaris zawiadomił innych wysokich oficerów. To zmusiło Kai Winn do rezygnacji z zajmowanego stanowiska tymczasowego premiera. (DS9: Shakaar)

Poza ekranemEdytuj