FANDOM


Plik:Map alpha quadrant.jpg
Kwadrant Alfa- jest to nazwa jednej z czterech części Galaktyki. Obszar Kwadrantu Alfa wyznaczony jest poprzez dwa południki, przecinające się pod katem 90˚ w centrum Drogi Mlecznej.

W kwadrancie tym znajdują się trzy z pośród licznych ramion galaktyki, Ramiona; Oriona, Perseusza i Saggitariusza (Star Trek: Voyager background graphic).

Na przestrzeni XXIV wieku dominującą siłą polityczną Kwadrantu była Zjednoczona Federacja Planet. Prócz Federacji ważną rolę Geopolityczną odgrywały, Imperium Klingońskie, Romulańskie Imperium Gwiezdne oraz Unia Kardaska. Po za wymienionymi Imperiami do sił politycznych mających wpływ na sytuację w Kwadrancie Alfa należy zaliczyć Tzenkethich, Republikę Talariańską oraz Alians Ferengich, ci ostatni zajmowali się handlem mając relatywny wpływ na sytuację gospodarczą terenów na których prowadzili działalność. Członkowie Zgromadzenia Tholian, Konfederacji Breen oraz Xindi prowadzili politykę izolacjonizmu, pozostając na uboczu życia politycznego Kwadrantu(Star Trek: Deep Space Nine).

Po stuleciach pokoju w Kwadrancie Alfa, druga połowa XXIV wieku przyniosła serię konfliktów wewnętrznych taki jak, walki pomiędzy Federacją a Tzenkethi oraz wojna z Unią Kardaską. Okres ten obfitował również w starcia z potęgami z innych kwadrantów, w drugiej połowie XXIV wieku na terenie Federacji zjawili się wywodzący się z Kwadrantu Delta Borg oraz przybyłe przez Bajorański korytarz podprzestrzenny wojska Dominium, czołowej siły militarno politycznej Kwadrantu Gamma.

Wygrana wojna z wojskami Dominium przyniosła zmianę układu sił politycznych w Kwadrancie. Niegdyś silna Unia Kardaska była zmuszona korzystać z pomocy humanitarnej niesionej przez Federację. Dumne i wojownicze Imperium Klingońskie rozpoczęło przygotowania do członkostwa w Zjednoczonej Federacji Planet. Wojna domowa i czasowe przejęcie władzy w Imperium Romulańskim przez Reman doprowadziło do zawirowań wewnętrznych odsuwając Imperium od głównego nurtu polityki w Kwadrancie.

Badlands runabout

Badlands

W chwili obecnej dokładnie zbadanych jest zaledwie 25% Kwadrantu Alfa. Pomimo tak znikomej wiedzy, udało się odmaleźć tak piekne miejsca jak; Arachnid Nebula, Argolis Cluster czy też Cardassian Badlands(ENT: Fusion; TNG: I, Borg; DS9: The Maquis, Part I; VOY: Caretaker).


Informacje dodatkowe: Edytuj

Cardassianvole

Kardasjańska mysz polna.

W scenariuszu do odcinka DS9: „Playing God” Kardasjańska mysz polna była określona jako „Kandydat Kwadrantu Alfa na najbrzydsze zwierze Galaktyki”.

Geoffrey Mandel w swojej książce „Star Trek: Star Charts” podaje, jakoby gatunki Wolkan Klingonow oraz Romulan zamieszkiwały Kwadrant Beta, nie zaś jak to jest przyjęte Kwadrant Alfa. Teza ta stoi w sprzeczności z informacjami podanymi w serialach Star Trek, które to opisują te gatunki jako rdzennych mieszkańców Kwadrantu Alfa. Książka „Star Trek: Star Charts”, podobnie jak i inne publikacje nie jest źródłem kanonicznym

Encyklopedia Star Trek” określa terytorium Federacji jako rozciągające się na tereny Kwadrantu Alfa i Beta, wyjaśniając w ten sposób dlaczego Enterprise był często „jedynym Statkiem w Kwadrancie”. Sytuacja taka może być również wyjaśniona poprzez przyjęcie słowa „Kwadrant” jako odnoszącego się do mniejszego obszaru jak na przykład; Kwadrant 448 czy Kwadrant Morgana.


Zobacz również: Edytuj

Kwadrant Beta

Kwadrant Delta

Kwadrant Gamma

Historia Międzygwiezdna

Ciekawe Miejsca i Zabytki