FANDOM


Komora asymilacyjna jest to sekcja okrętu Borg gdzie przeprowadzany jest proces asymilacji.

Komora używana jest w drugiej fazie asymilacji, po wstrzyknięciu nanosond. Tutaj przeprowadzane są operacje jak zastąpienie ręki. Specjalne asymilacje są tarze przeprowadzane w tej komorze tak jak Locutus of Borg (TNG: „The Best of Both Worlds, Part II”)

Typowo pewna ilość ofiar jest transportowana do komory, i zmuszona siłą do czekania aby zostać zasymilowana jedna po drugiej. Komora jest otoczona przez pole siłowe aby zapobiegać ucieczkom. (VOY: „Dark Frontier”, „Collective”)