FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Imperium Klińgońskie [ang: Klingon Empire] to cywilizacja wojowników, którego centrum i stolicą jest planeta Qo'noS, a jego mieszkańcami są Klingoni.

Rząd Edytuj

Klingońskie Imperium jest rządzone przez 24 Klingońskie Wielkie Domy. (DIS: The Vulcan Hello) Jej przywódcy stanowią organ ustawodawczy Wysokiej Rady.

Nota: Informacje uzyskane z wspomnień Komandor Burnham podczas 3 godzin pobytu w ambulatorium, USS S… w 2256 SD 1207.54-1207.87 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Historia Edytuj

Według mitologii Klingonu założycielem Imperium Klingońskiego jest Kahless Niezapominalny, który to zjednoczył Klingonów ponad 1500 lat temu.

Klingon, począwszy od założyciela swojej cywilizacji to rasa nader wojownicza, dumna, hołdująca tradycji i ceniąca honor. To właśnie te cechy uczyniły ich państwo jedną z militarnych potęg Galaktyki, wobec której trzeba czuć respekt. Także dzięki nim klingońscy wojownicy - tak twierdzi ich mitologia - wytępili bądź uwięzili swoich bogów. Wedle klingońskiej mitologii dusza każdego Klingońskiego wojownika musi przekroczyć Rzekę Krwi by dostać się do Sto-Vo-Kor, gdzie czeka na nich Kahless.


XXI Wiek Edytuj

2016 rok Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże H'atoria, ... system, Beta Kwadrant

Statek Vulcan wleciał w przestrzeń Klingońskiego Imperium, który został natychmiast zniszczony przez Klingonów. (DIS: The Vulcan Hello)

2016 rok (po) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Qo'noS, Qo'noS system, Beta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Vulcan, Vulcan system, Beta Kwadrant

Po odniesieniu znacznych strat w statkach i personelu przez Klingońskie Imperium z strony Vulcan. Wysoka Rada podjęła decyzję nawiązania kontakt z Vulkańskim Wysokim Dowództwem na planecie Vulcan i nawiązanie stosunków dyplomatycznych. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, prawdopodobnie doszło do rozmów, których wynikiem była zaprzestanie ataków.

Pierwsza możliwość: Obie strony zgodziły się zachowanie po wykryciu przez sensory statku drugiej strony zachowanie bezpiecznej odległości i omijanie się nawzajem. Bez nawiązywania kontaktu. Po przekroczeniu określonej odległości, dowódca statku może założyć, że drugi statek ma wrogie zamiary i może zaatakować bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Druga możliwość: Obie strony zgodziły się po wykryciu przez sensory statku drugiej strony wysyła wcześniej uzgodnioną wiadomość. W wypadku, kiedy drugi statek nie zastosuje się do ostrzeżenia dowódca statku może założyć, że drugi statek ma wrogie zamiary i może zaatakować bez wcześniejszego ostrzeżenia.


XXII Wiek Edytuj

W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Federacji i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156 i 2256 rokiem prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. Klingoni byli niechętni wobec Federacji i jej członków, a nawet wrogo nastawieni. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)


XXIII Wiek Edytuj

W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Federacji i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156 i 2256 rokiem prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

Przez wiele generacji (pokolenia) Klingońskie Imperium znajdowało w zamęcie, Wielkie Domy walczył o władzę co doprowadziło do braku stabilnego i zjednoczonego Imperium.

Nota: Informacje pozyskane z rozmowa między Burnham i Sarek w 2256 SD 1207.97-1207.99 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

2226-2236 rok Edytuj

W okresie miedzy 2226-2236 rokiem posterunek naukowy znajdujący się na planecie Doctari Alpha, została zaatakowana przez Klingonów. Populacja składająca się z ludzi i Vulcan została prawie całkowicie zniszczona. Wśród ofiar ataku byli rodzice Michael Burnham. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Zakładając, że Michael urodziła się w 2226 roku, a przed wiekiem 10 lat już żyła na Vulcan z Ambasadorem Sarek i jego żoną Amandą. To można przyjąć, że atak Klingonów na planetę miała miejsce w okresie między 2226-2236.

2256 SD 1207.54-1207.87 (data szacunkowa). Informacje uzyskane ze snu Komandor Burnham podczas jej pobytu w ambulatorium. [DIS: The Vulcan Hello]

2267 Edytuj

W 2267 roku omal nie doszło do całkowitego zerwania rozmów, jednak dzięki interwencji nie znanych żadnej ze stron konfliktu niecielesnych mieszkańców planety Organia (o którą działania obu stron się otarły), którzy to wymusili na Imperium i Federacji pakt pokojowy. Potem na krótko Klingon zawiązał porozumienie z Romulańskim Imperium Gwiezdnym, co zaowocowało wymianą technologii (m.in. urządzeń maskujących i projektów okrętów).

2293 Edytuj

W 2293 roku otwarty został nowy rozdział w stosunkach Federacja - Klingoni, za sprawą eksplozji na księżycu Praxis planety macierzystej imperium Qo'noS, która spowodowała na planecie poważne uszkodzenia środowiska. Ich następstwem oprócz ogólnego chaosu i nieporządku, stał się przebudzenie w Wysokiej Radzie (organie ustawodawczym Imperium). Stojący na jej czele Kanclerz Gorkon zdał sobie sprawę z tego, że Imperium nie może dłużej pozwolić sobie na potężne siły zbrojne i wyszedł z inicjatywą zakończenia prawie 70 lat "nieprzyjemności" z Federacją. Na kilka dni przed konferencją pokojową kanclerz został zamordowany przez grupę spiskowców Federacji - Klingonów - Romulan, chcących utrzymać przed konferencyjny status quo. Jego córka i następczyni (klingoński wyjątek prawny, gdyż kobieta nie mogła być członkiem rady) z sukcesem doprowadziła do podpisania tzw. porozumienia z Khitomer (planeta niedaleko Romulańsko-Klingońskiej granicy).


XXIV Wiek Edytuj

Wysoka rada była zalążkiem intrygi, która prawie nie wciągnęła całego Imperium w wojnę domową - kanclerz K'mpec zmarł otruty. Przed śmiercią jednak zastrzegł, by nie - Klingon, mianowicie kpt. Jean-Luc Picard był Arbitrem Sukcesji. Dzięki mediacjom Picarda polityczny nowicjusz Gowron został uznany za jedynego kandydata na kanclerza. Rodzina Duras, potęga której obawiał się poprzedni kanclerz, próbowała zablokować wybór Gowrona, wciągając Imperium w krótką, ale gorzką wojnę domową.

Mimo nazwy "Imperium" Klingon nie miał cesarza od 2069 roku. 300 lat później klerycy z klasztoru na planecie Boreth wyprodukowali klon Kahlessa. Mimo rozpoznania fałszerstwa, klon uważany był za prawowitego spadkobiercę tronu i z pomocą Kanclerza Gowrona "zainstalowany" został jako "ceremonialny" imperator.

Konflikt z Cardassiańską Unią Edytuj

Imperium czujne zawsze było na potencjalne zewnętrzne zagrożenia i w 2372 roku mocno zareagowało na cywilne powstanie obalające Cardassiańskie Centralne Dowództwo, które to oddało władzę Radzie Detapa. Podejrzewając, że w radzie zasiadają zmiennokształtni agenci Dominium, siły klingońskie podjęły inwazję na główną planetę Cardassiańskiej Unii w celu wybicia rady Detapa i umieszczenia Klingońskiego "nadzorcy". Atak potępiony został przez Federację, w wyniku czego Gowron odwołał porozumienia z Khitomer, odwołał ambasadorów i wypędził obywateli Federacji z przestrzeni Klingońskiej. Przez kilka następnych miesięcy trwały "zbrojne nieprzyjemności", wynikiem których był kilka bezsensownych 'pojedynków' (jeżeli pojedynkiem można nazwać potyczki dwóch i więcej okrętów), zniszczenie USS Farragut i Klingoński atak na placówkę Ajilion, po którym podpisano zwieszenie broni.