FANDOM


Ki Mendrossen

Ki Mendrossen

Ki Mendrossen był szefem personelu ambasadora Sareka, kiedy Wolkanin gościł na USS Enterprise-D w 2366 roku. Jego wygląd i zachowanie wskazywało na to, że był człowiekiem, lecz szpiczaste uszy mogły dowodzić, że był pół-Wolkaninem. Chronił ambasadora, dlatego też odrzucił pomysł kapitana Picarda, który zaproponował zwiedzanie okrętu. Swoją decyzję tłumaczył tym, że Sarek jest już zaawansowany wiekowo i mógłby być zmęczony. Mendrossen próbował ukryć, że Sarek ma objawy syndromu Bendii, rzadkiego zaburzenia, które skutkuje utratą kontroli nad emocjami u Wolkanów, których wiek przekracza dwieście lat. (TNG: „Sarek”)

W postać Mendrossena wcielił się William Denis.