Wikia

Memory Alpha

Kardasjański system

1656stron na
tej wiki
Dyskusja0
Dominion withdrawal, Cardassian system, tactical display.jpg

Ekran taktyczny przedstawiający wycofywanie się Dominium z Kardasjańskiego systemu

Kardasjański system jest ojczystym systemem gwiezdnym Kardasjan, który zarazem stanowi polityczne centrum Unii Kardasjańskiej (DS9: „Explorers”). W 2375, Dominium podczas ostatnich dni wojny, rozpoczęło wycofywanie się z Kardasjańskiego systemu. (DS9: „The Dogs of War”)

W skład systemu wchodzi:

oraz planety:

Więcej od Wikii

Losowa wiki