FANDOM


Energia jonów polarycznych -forma energii bazująca na jonach polarycznych. Jony polaryczne są wyjątkowo niestabilne a ich eksplozja uwalnia gigantyczną energię, która może doprowadzić do reakcji łańcuchowej w podprzestrzeni.

Wyładowanie energetyczne może być tak silne, że nie tylko jest w stanie zniszczyć wszystko co istnieje na danej planecie, ale także naruszyć kontinuum czasoprzestrzenne. Eksplozja jonów polarycznych pozostawia za sobą wysoki poziom promieniowania polarycznego oraz porozrywaną podprzestrzeń. Stan taki utrzymuje się minimum kilkanaście godzin.

W 2152 roku "Enterprise" NX-01 napotkał, na jednej z odwiedzonych planet, dimagnetyczną burzę nasączoną jonami polarycznymi. Burza zakłócała działanie transportera, co spowodowało, że Hoshi Sato została uwięziona, w buforze wzorca transportera, przez 8,3 sekundy. Malcolmowi Reedowi udało się jednak zreintegrować strumień energii, co pozwoliło na uniknięcie śmiertelnego wypadku. (ENT: Vanishing Point)

W XXIII wieku, w kwadrantach Alfa i Beta, prowadzono badania nad energią jonów polarycznych. Zostały one jednak zakazane po eksplozji do jakiej doszło w romulańskiej stacji badawczej na Chaltok IV. Cała planeta cudem uniknęła zniszczenia. To wydarzenie doprowadziło, w 2268 roku, do podpisania Traktatu o zakazie badań nad polaronami.

Polaric energy-logo

Logo używane przez napotkaną przez załogę "Voyagera" cywilizację, oznaczające energię polaryczną

Mieszkańcy jednej z napotkanych w 2371 roku, przez załogę U.S.S. "Voyager" NCC-74656, planet w Kwadrancie Delta, używali energii jonów polarycznych jako źródła energii. Ponieważ była to kultura pre-warp, zgodnie z Pierwszą Dyrektywą, kontakt nie został z nią nawiązany.

W alternatywnej linii czasu, na planecie tej doszło do eksplozji jonów polarycznych, co doprowadziło do waporyzacji wszystkiego na powierzchni całej planety. Dzięki przemieszczeniu się w czasie, kapitan Janeway i podporucznikowi Parisowi udało się nie dopuścić do eksplozji i związanej z nią katastrofy. Zapobiegnięcie wypadkowi spowodowało jednak zmianę w kontinuum czasowym. W powstałej nowej linii czasu katastrofa w ogóle nie nastąpiła. (VGR: Time and Again)