FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Cywilizacja [ang. civilization] określenie opisujące rozwój społeczeństw w danym okresie historii. Przedstawia określony poziom organizacji społeczeństw i kultury materialne, poziom opanowania środowiska naturalnego i nagromadzenia instytucji społecznych.

Ang.: When a civilization acts in opposition to its instincts, it may be under the influence of something, or someone, new. Great unifiers are few and far between, but they do come. Often, such leaders will need a profound cause for their followers to rally around.
Pl.: Kiedy cywilizacja działa w przeciwieństwie do jej instynktów, może być pod wpływem czegoś, albo kogoś, nowego. Wielcy unifikatorzy są nieliczni, ale nadchodzą. Często, tacy przywódcy będą potrzebować głęboką sprawę dla zgromadzenia ich zwolenników.
Ang.: A war.
Pl.: Wojna.

Nota: 2256 SD 1207.97-1207.99 (data szacunkowa). Informacja uzyskana z rozmowy Komandor Burnham z Sarek na temat sytuacji z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

WystępowanieEdytuj

2256 SD 1207.96-1207.97 (data szacunkowa). Po ujawnieniu się Klingońskiego statku, Kapitan Georgiou miała nadzieję, że cokolwiek się stanie, może posłużyć jako pomost między ich cywilizacjami. (DIS: The Vulcan Hello)

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Po zajęciu pozycji obok obcego statku przez U.S.S. Enterprise, NCC-1701 w orbicie martwej gwiazdy Questar M-17. Używany przez zaawansowaną cywilizację starożytnych insektoidów sprzed 300 mln lat temu, zanim życie nawet pojawiło się na Ziemi. (TAS: Beyond the Farthest Star)