FANDOM


BajorLogo

Symbol Bajor.

Bajoranie (znani również jako Bajora) są humanoidalną rasą obcych, wywodzący się z planety Bajor położonej w Alpha Kwadrant.

Bajoranie posiadają jedną z najstarszych i najbardziej rozwiniętych kultur w Kwadrancie. W XXIV wieku znaleźli się pod okupacją Kardasjan prowadzących politykę represji i wyniszczenie społeczeństwa Bajor. Uwolnienie się z pod okupacji Kardaskiej oraz odkrycie Korytarza podprzestrzennego uczyniło z Bajoran jeden z głównych gatunków Kwadrantu Alfa.


Biologia: Edytuj

Wygląd zewnętrzny Bajoran w zasadniczym stopniu upodabnia ich do Ludzi. Cechą wyróżniającą są poziome zmarszczki u nasady nosa. Bajoranie posiadają dwukomorowe serca, serce tego gatunku dzieli się na komory poziomo nie zaś jak ma to miejsce u Ludzi pionowo. Przebicie dolnej komory serca powoduje śmierć.

Ciąża Bajoranek trwa jedynie pięć miesięcy, w tym czasie pomiędzy matką a płodem wytwarza się skomplikowana sieć naczyń krwionośnych. W trakcie całego okresu trwania ciąży Bajorańskie kobiety cierpią na niekontrolowane napady czkawki (TNG: Descent; DS9: A Man Alone, [DS9: Body Parts|Body parts]], Looking for par’March In All the Wrong Places).

Oryginalny Bajorański makijaż zakładał również, stworzenie fałdy powyżej nasady nosa, biegnącej pomiędzy łukami brwiowymi Bajoran. W raz z początkiem Serialu Star Trek: DS9 zrezygnowano z tego elementu makijażu. Wcześniejsza Wersja makijażu wykorzystywana była przy epizodycznych rolach w serialu Star Trek: TNG. Zmiana dokonana wraz ze startrem serialu w którym Bajoranie pojawiali się regularnie nigdy nie została wyjaśniona na ekranie.

Historia Edytuj

Czasy starożytne Cywilizacja Bajorańska sięga swymi korzeniami ponad pół miliona lat wstecz. Starozytni Bajoranie znani byli ze swych osiągnięć w nauce, matematyce i filozofi, jak również ze stojącej na wysokim poziomie sztuki. Szczyt rozwoju pierwszej cywilizacji Bajor przypada na okres istniejącej między 25.000 a 20.000 lat temu Pierwszej Republiki. Kolejna wielka epoka w historii Bajor rozpoczęła się około 10.000 lat temu wraz z odnalezieniem pierwszych „Łez Proroków”. Artefakty te zapoczątkowały nową erę łączności Bajoran z ich noszącymi miano Proroków bogami. Zapoczątkowany w tamtym okresie kult religijny odgrywa kluczową rolę w życiu Bajoran do dnia dzisiejszego.

Epoka Kosmiczna

XVI stulecie przyniosło Bajor odkrycia w dziedzinie lotów kosmicznych. Bajoranie rozpoczęli badać własny układ słoneczny, używając do tego celu żaglowców napędzanych wiatrem słonecznym. Podróżując z prędkością podświetlną niektórzy z Bajorańskich odkrywców dotarli do oddalonego o kilka lat świetlnych Kardasjańskiego systemu planetarnego. Okres bajorańskich podróży kosmicznych zakończył się w XXIV wieku wraz z aneksją planety Bajor dokonana przez Unię Kardasjańską (TNG: Ensing Ro. DS9: Rapture, Emissary, Explorers).

Okupacja Kardasjańska Edytuj

Okupacja Bajor miała miejsce w latach 2328-2369. W latach tych Kardasjanie prowadzili na planecie zorganizowaną, systematyczną eksterminacją ludności Bajorańskiej poprzez zsyłanie do pracy w rozsianych po całej planecie kopalń, obozy pracy przymusowej oraz systematycznie prowadzone ludobójstwo.

Działania Kardasjańskich sił okupacyjnych doprowadziły do powstania Bajorańskiego ruchu oporu. Byli oni przeprowadzającą akcje dywersyjno terrorystyczne, partyzantką o zasięgu ogólnoplanetarnym. Celem działań ruchu oporu było zmuszenie Kardasjan do opuszczenia Bajor i jej kolonii.

Wielu Bajoran uciekło z okupowanej planety osiedlając się na dużym obszarze znanej Galaktyki. Niemal wszędzie gdzie się osiedlili, izolowali się oni od społeczności żyjąc w obozach dla uchodźców takich jak te na Valo II.

Wolny Bajor Edytuj

W 2369 po ponad 40 latach okupacji, Kardasjańskie siły okupacyjne opuściły Bajor.

Rząd Edytuj

Winn Adami

Kai Winn Adami

Po odzyskaniu przez Bajor niepodległości, podziemny Bajorański rząd tymczasowy, zmuszony był przejąć kontrolę nad Bajor i jej koloniami. Władza polityczna na Bajor dzielona jest pomiędzy świecką Radę Ministrów (nazywaną również Komnatą Ministrów), będącą głównym organem Bajorańskiego rządu tymczasowego, oraz sprawujące władzę religijną Zgromadzenie Vadekówpod przewodnictwem Kai. Bajorańskie prawo dopuszcza sprawowanie funkcji Premiera i Kai przez jedną osobę, sytuacja taka miejsce w roku 2371 kiedy to Premierem została wybrana Winn Adami (DS9: Shakoor).

Formujący się Bajorański Rząd tymczasowy poprosił Zjednoczoną Federację Planet o pomoc w ustabilizowaniu sytuacji politycznej.

Przybywając do systemu Federacja wspólnie z Bajoranami przejęła kontrole nad Kardasiańską stacją orbitalna Terok Nor, przemianowaną na Deep Space 9. W roku 2373 Bajor zgłosił chęć akcesu do Zjednoczonej Federacji Planet, w ostatniej chwili idąc za radą Emisariusza wycofali jednak swoją kandydaturę. Pomimo tego incydentu rządy Bajor i Federacji pozostały w dobrych stosunkach kontynuując współpracę.

Agencje rządowe Edytuj

Wojna z Dominium: Edytuj

W pierwszej fazie wojny, Bajor podpisał z Dominium pakt o nieagresji, chroniąc się przed dostaniem się pod okupację kolejnego najeźdźcy sprawującego kontrolę nad stacją DS9.

Gdy po przeprowadzonej przez FederacjęOperacji Powrót” w 2374 roku stacja DS9 znalazła się ponownie pod kontrolą sił sprzymierzonych, Bajor przystąpił do wojny przeciwko Dominium, zrywając tym samym pakt o nieagresji. Wojna z Dominium kontynuowana była do chwili podpisania w 2375 roku kończącego wojnę „Taktatu z Bajor”.

W trakcie wojny Bajor zakończyło proces akcesji do Zjednoczonej Federacji Planet stając się jej pełnoprawnym członkiem. (DS9: Emissary, Rapture, Call to Arms, Favor the Bold, Sacryfice of Angels, What You Leave Behind).


Kultura: Edytuj

Religia I wierzenia. Edytuj

BajoranWormhole

Bajorański korytarz podprzestrzenny/Niebiańska Świątynia

Religia jest główną siłą jednoczącą Bajoran. Ich duchowy przywódca, Kai, posiada ogromny autorytet nie tylko w sprawach religijnych ale i moralnych jak również politycznych. Kai pełni funkcję doradcy premiera posiadając realny wpływ na prowadzona przez niego politykę. Kai wybierany jest z pośród Zgromadzenia Vedeków, przywódców religijnych swoją funkcją odpowiadających ziemskim Kardynałom. Bajorańska religia opiera się na wierze w Proroków, pozaczasowe byty zamieszkujące Bajorański korytarz podprzestrzenny, przez kapłanów zwany Niebiańską Świątynią.

Wraz z nawiązaniem przez oficera Gwiezdnej Floty, komandora Benjamina Sisko, pierwszego kontaktu z istotami zamieszkującymi korytarz, został on uznany przez Kapłanów za Emisariusza Proroków. Ważnym elementem Religi Bajoran są „Łzy Proroków”. Powodujące zaburzenia postrzeganego świata Kamienie stworzone przez Proroków. Bajoranie wierzą iż Kamienie te zostały im zesłane by nauczać. Większość z pośród Łez została skradziona rzez Kardasian w czasie okupacji, część z nich udało się jednak odzyskać.


Filozofia: Edytuj

Filozofia Bajoran była ściśle powiązana z ich religią. Uczyła ona Bajoran otwartości na Świat i zachęcała do ciągłego rozwoju i dokonywania nowych odkryć.

Okupacja Kardasjańska zmieniła sposób postrzegania świata przez Bajoran. Zazwyczaj spokojni i nie prowadzący wojen stali się groźnymi i bezkompromisowymi wojownikami. Otwartość na świat został zastąpiony przez nieufność wobec innych ras. Nawet po odejściu Kardasjan na planecie funkcjonowały ksenofobiczne sekty gotowe na najwyższe poświęcenia dla usunięcia wszelkich obcych gatunków z obszaru Bajor. Jednej z takich sekst przewodziła późniejsza Kai, Winn Adami, prowadząc akcje sabotażowe na stacji Deep Space 9. Członkowie tych sekt byli religijnymi fundamentalistami odrzucającymi wszelkie naukowe prawdy jeśli tylko były one sprzeczne z Bajorańskimi wierzeniami. Winn Adami była inspiratorką serii zamachów oraz bojkotu oficerów Floty Gwiezdnej, którzy to uważali Bajorański korytarz podprzestrzenny za drogę do Kwadrantu Gamma nie zaś Niebiańską Świątynię.

Centralnym punktem wierzeń Bajoran było przekonanie, że Prorocy mają wyższy plan wobec Bajor i wszystkich jej mieszkańców. Wedle wierzeń, cnoty takie jak miłosierdzie i człowieczeństwo mają doprowadzić Bajoran do pełnego oświecenia.


Pismo: Edytuj

Pismo Bajoran składa się z wielu składających się z wąskich linii, symboli o kształcie kwadratu. Istnieje duża liczba różnego rodzaju symboli, które dodatkowo mogę podlegać rotacji zmieniając swoje znaczenie. Bajoranie zazwyczaj piszą w liniach poziomych jakkolwiek możliwe jest również pisanie w pionie(DS9: Shadows and Symbols).

Pismo bajorańskie należy do grupy pism ideograficznych, oznacza to, że każdy symbol określa jakieś słowo bądź myśl. Większość form pisma bajorańskiego posiada symbole nawiązujące do tych odnalezionych na „Tablicy Obliczeń.” Każdemu z pośród antycznych symboli odpowiada para niemal identycznych symboli pisma współczesnego(DS9: The Reckoning)

Zwyczaje: Edytuj

Ceremonia Narodzin: Edytuj

Przy tradycyjnej Bajorańskiej ceremonii narodzin rodzącej kobiecie asystują, rodzina przyszłej matki oraz akuszerka. Na odprawiany rytuał składają się przeprowadzane przez rodzącą ćwiczenia oddechowe przeplatane rytmiczną muzyką bębnów oraz okadzaniem kadzidłami. Zabiegi te maja na celu zrelaksowanie kobiety tak by poród przebiegł bezboleśnie. Oczekiwane dziecko musi przyjść na świat o ściśle określonej porze, w przeciwnym wypadku poziom endorfin w organizmie matki wzrośnie do poziomu mogącego spowodować śmierć.

Nowo narodzone dziecko witane jest słowami: „Obudź się dziecko, oczekujemy ciebie z miłością i witamy na świecie.”

Obrzędy pogrzebowe:

Większość Bajoran, zgodnie ze zwyczajem chowa swych zmarłych w grobach ukrytych pod ozdobnym sklepieniem. Bajorański rytuał pogrzebowy jest bardzo skomplikowany, sama <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22Bajora%5Cu0144ska%20pie%5Cu015b%5Cu0144%20pogrzebowa%22%2C%22link%22%3A%22Bajora%5Cu0144ska%20pie%5Cu015b%5Cu0144%20pogrzebowa%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5BBajora%5Cu0144ska%20pie%5Cu015b%5Cu0144%20pogrzebowa%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="548-4162944724f05c001d6d2a" href="/index.php?title=Bajora%C5%84ska_pie%C5%9B%C5%84_pogrzebowa&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bajorańska pieśń pogrzebowa (strona nie istnieje)">Bajorańska pieśń pogrzebowa</a> śpiewana na pogrzebach ortodoksyjnych Bajoran trwa ponad dwie godziny. Bajoranie nie oddają czci ciału zmarłej osoby wierząc, że <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22pagh%22%2C%22link%22%3A%22pagh%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5Bpagh%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="548-4162944724f05c001d6d2a" href="/index.php?title=Pagh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pagh (strona nie istnieje)">pagh</a> zmarłego opuszcza ciało by połączyć się z Prorokami w <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22Niebia%5Cu0144skiej%20%5Cu015awi%5Cu0105tyni%22%2C%22link%22%3A%22Niebia%5Cu0144ska%20%5Cu015awi%5Cu0105tynia%22%2C%22wasblank%22%3Afalse%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5BNiebia%5Cu0144ska%20%5Cu015awi%5Cu0105tynia%7CNiebia%5Cu0144skiej%20%5Cu015awi%5Cu0105tyni%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="548-4162944724f05c001d6d2a" href="/wiki/Niebia%C5%84ska_%C5%9Awi%C4%85tynia" title="Niebiańska Świątynia" class="mw-redirect">Niebiańskiej Świątyni</a>. Opłakując śmierć ukochanej osoby Bajoranie zapalają lampki <a data-rte-meta="%7B%22type%22%3A%22internal%22%2C%22text%22%3A%22duranja%22%2C%22link%22%3A%22duranja%22%2C%22wasblank%22%3Atrue%2C%22noforce%22%3Atrue%2C%22wikitext%22%3A%22%5B%5Bduranja%5D%5D%22%7D" data-rte-instance="548-4162944724f05c001d6d2a" href="/index.php?title=Duranja&action=edit&redlink=1" class="new" title="Duranja (strona nie istnieje)">duranja</a>, zwane również lampami śmierci.

Muzyka: Edytuj

Bajoranie jako stara i zaawansowana cywilizacja byli znani ze swego zamiłowania do muzyki, posiadali oni wspaniałą sale koncertową w mieście Jalanda, nosząca nazwę Forum Jalanda. Ich ulubionym instrumentem muzycznym był belaklavion.


Święta i festiwale: Edytuj


Potrawy: Edytuj


Lustrzany Wszechświat: Edytuj

W Lustrzanym Wszechświecie, Bajoranie byli rasą podbitą przez Imperium Terrańskie. Zostali oswobodzeni przez Sojusz Klingońsko-Kardasjański, stając się jednym z wiodących członków tej organizacji. Część z pośród mieszkańców Bajor przyłączyła się jednak do anty koalicyjnej Rebelii Terrańskiej (DS9: Crossover, The Emperor’s New Cloak).

Bajoranie z Lustrzanego Wszechświata nie wiedzieli o istnieniu Proroków i w przeciwieństwie do ich odpowiedników w "Prawidłowej Rzeczywistości", nie byli uduchowieni (DS9: Resurrection).


Technologia: Edytuj

Bajoranie dysponowali prostą technologią holograficzną, stosowali ją przykładowo do maskowania wejść do tajemnych miejsc (DS9: Emissary). Do chwili najazdu Kardasjańskiego nie dysponowali oni technologią napędu nadświetlnego.


Informacje dodatkowe: Edytuj

  • Słowo Bajora- jako określenia Bajoran było zastosowane w odcinkach: TNG: Ensign Ro, DS9: Emissary, A Man Alone i nie pojawiło się poza pierwszym sezonem Star Trek: Deep Space 9. Może ono być alternatywnym bądź też dawnym określeniem Bajoran. Wedle informacji zawartych w Książce DS9: Warpath, Bajora byli jedną z grup etnicznych planety, która przed tysiącami lat wytworzyła własną państwowość i zdominowała ekonomicznie i kulturalnie inne grupy zamieszkujące planetę. Pomimo istnienia wielu regionalnych i etnicznych różnic w kulturze Bajor, wszyscy mieszkańcy planety określają siebie mianem Bajoran.
  • Michael Westmore stworzył Bajorański makijaż kierując się zaleceniami Ricka Bermana, który po zatrudnieniu do roli Ro Laren, Michelle Forbes powiedział: „Zatrudniliśmy ładną dziewczynę i chce aby taka pozostała. Wymyśl coś żeby wyglądała odrobinę obco i dawała do zrozumienia że jest z innej planety lecz pozostała przepiękna.” (Michael Westmore's Aliens: Season One, DS9 Season 1 DVD special features). W tworzeniu nosa miał swój udział Dave Rossi, upuszczając oryginalny odlew wioząc go na rowerze od Westmore’a do Bermana. Westmore naprawił uszkodzenia dodając część z powstałych rys do oryginalnego projektu(Star Trek Magazine numer 123).
  • Biorąc pod uwagę prezentowaną przez Akorem’a Laam znajomość Kardasjan (DS9: Accession), można przypuszczać, że Bajoranie utrzymywali kontakty bądź co najmniej dysponowali wiedzą o Kardasianach już w XXII stuleciu. Jest to zgodne z podaną w ENT: Observer Effect informacją jakoby Kardasianie rozpoczęli podróże między gwiezdne przed rokiem 2154.
  • Ronald D. Moore skomentował pojawiające się podobieństwa do kultur realnego świata w słowach;„ Zależnie od odcinka, możecie nazwać Bajor Izraelem, Iranem bądź Ameryką, Kardasjanie mogą być Niemcami, Rosjanami bądź lub przedstawicielami kilku innych narodowości. Jakkolwiek podobieństwa te są częścią naszych dyskusji, czasami zajmując więcej czasu a niżeli inne tematy, nie staramy się uczynić z Bajor odpowiednik do jakiegoś konkretnego kraju bądź społeczeństwa. Zbieranie doświadczeni wielu ludzi z całego Świata i włączanie ich w tworzoną przez nas historię daje nam możliwość skomentowania tych wydarzeń bez oceniania konkretnych sytuacji politycznych."

Obecność w serialach: Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki