FANDOM


Wormhole2

Przebieg Bajorańskiego korytarza podprzestrzennego

Bajorański korytarz podprzestrzenny - jest on jedynym obecnie znanym stabilnym Korytarzem podprzestrzennym w Galaktyce. Bajorański korytarz podprzestrzenny prowadzi ze znajdującego się w Bajorańskim systemie planetarnym Pasa Denoriosa, do położonego w Kwadrancie Gamma Idrańskiego systemu planetarnego.

Korytarz zamieszkiwany jest przez pozaczasowe istoty czczone w Bajorańskiej religii jako Prorocy. Ortodoksyjni Bajoranie zwykli, będący centralnym punktem ich wiary Korytarz, nazywać Niebiańską Świątynią. Wywodzący się z Kwadrantu Gamma Jem'Hadar określają Korytarz mianem Anomalii podczas gdy w kulturze Skrreea nosi on miano Oka Wszechświata. Przebywający na pokładzie Deep Space 9 Klingon, Kor, nazwał Korytarz Okiem Przeznaczenia.

Bajorańskie zapisy historyczne świadczą o istnieniu Korytarza od co najmniej 10.000 tysięcy lat. W przeciągu tego okresu na Bajor i w jej pobliżu pojawiło się 9 Kamieni, uważanych przez Bajoran za dary zasłane im przez Proroków. W bajorańskim systemie wierzeń Kamienie, nazywane „Łzami Proroków” zostały zesłane by nauczać.

W bajorańskich kronikach znajdują się zapisy kilku niewyjaśnionych w tamtym okresie zjawisk, obecnie przypisywanych obecności Korytarza. W XXII wieku w Pasie Denoriosa zaginął statek z podróżującym na jego pokładzie Kai Taluno, gdy po kilku dniach powrócił na Bajor, KaiTaluno opowiadał jak w czasie jego podróży,„otworzyły się niebiosa, i niemal pochłonęły statek”. W 2337 roku w Pasie odnaleziono nieznany bezzałogowy statek ze zmiennokształtną istotą na pokładzie. Później istota ta nosiła imię [[Grafika:Odo.

Ze względu na położenie Pasa Denoriosa na uboczu komunikacji gwiezdnej, korytarz pozostawał nieodkryty aż do 2369 roku. Krótko po opuszczeniu Bajor przez Kartasian dowódca przekazanej pod zarząd Federacji stacji kosmicznej DS9, Benjamin Sisko oraz oficer naukowy Jadzia Dax badając doniesienia na temat „anomalii” w Pasie Denoriosa natrafili na Korytarz podprzestrzenny prowadzący do Kwadrantu Gamma. Krótko po tym wydarzeniu stacja kosmiczna Deep Space 9 została przeniesiona z orbity Bajor w pobliże wejścia do Korytarza (DS9: Emissary).

BajoranWormholeinside

Wnętrze Bajorańskiego korytarza podprzestrzennego. Widoczne Węzły Verteronów.

Przyczyny stabilności Bajorańskiego korytarza podprzestrzennego nie zostały w pełni poznane. Ma to prawdopodobnie związek z wysokim poziomem neutronów, które pojawiają się na chwile przed otworzeniem się wejścia do Korytarza. Ważnym elementem podtrzymującym stabilność korytarza są najprawdopodobniej, występujące w nim Węzły Verteronów (DS9: In the Hands of the Prophets).

W 2371 roku, Federacja przy współpracy z naukowcami z Bajor i Kardasii rozpoczęła badania mające na celu stworzenie podprzestrzennej linii komunikacyjnej umożliwiającej komunikację przez Korytarz bez konieczności otwierania go. Głównym założeniem stworzenia tego systemu komunikacyjnego było ostrzeżenie przed ewentualnym atakiem ze Dominium. Realizacja projektu napotkała na opór pewnych grup religijnych Bajor przewodzonych przez Vadeka Yarkę. Opierając się na trzeciej przepowiedni żyjącego przed 3.000 lat Bajorańskiego twórcę tekstów duchowych, Trakora. Trakor twierdził, że na niebie ukaże się „Miecz Gwiazd”, który doprowadzi do zniszczenia Niebiańskiej Świątyni. Jakkolwiek system komunikacyjny nie stanowił zagrożenia, korytarz został zagrożony przez nieznaną wcześniej kometę kierującą się wprost ku jego wejściu. Znajdujące się w komecie cząsteczki silithium w zetknięciu z Verteronami mogły doprowadzić do destabilizacji Korytarza. Wykrycie komety nastąpiło zbyt późno dla podjęcia próby zmiany trajektorii jej lotu. Załoga DS9 podjęła próbę osłonięcia przelatującej przez Korytarz komety za pomocą deflektora statku USS Defiant. Pomimo udanego transportu część silithium wydostała się z pod osłony wchodząc w reakcję z Verteronami. Śladowa ilość substancji nie spowodowała jednak destabilizacji Korytarza, tworząc jedynie kanał umożliwiający swobodną komunikację między Kwadrantami.(DS9: Destiny).

Bajorański korytarz podprzestrzenny miał ogromny wpływ na politykę całego Kwadrantu Alfa. W ciągu pierwszych dwóch lat wiele gatunków wysłało swoje statki badawcze i handlowe na teren Kwadrantu Gamma, nawiązując nowe kontakty i zakładając kolonie. Odkrycie Korytarza przyniosło także kontakt z Dominium, potężną organizacją kontrolującą ogromny obszar Kwadrantu Gamma.

Jemhadar ship exits the wormhole

Statek Jem'Hadar opuszcza Korytarz.

W 2373 roku federacja była zmuszona zablokować Korytarz Samo-replikującymi Minami by zapobiec dalszej inwazji sił Dominium do Kwadrantu Alfa. Pomimo utraty stacji Deep Space 9 na rzecz Dominium projekt rozstawienia pola minowego został zakończony pełnym sukcesem. Pole minowe zostało zniszczone w trakcie przeprowadzanej w 2374 roku Operacji Powrót. W odpowiedzi na prośbę ze strony KapitanaBenjamina Sisko, zamieszkujący Korytarz Prorocy zniszczyli przelatującą właśnie przez niego flotę Dominium. Była to odpowiedź na najazdy Dominium mające miejsce przez cały okres trwania wojny(DS9: Favor the Bold, Sacrifice of Angels).

Ronald D. Moore stwierdził , że po zniszczeniu floty Dominium, „Prorocy prawdopodobnie powstrzymają jakikolwiek wrogi statek przed przedostaniem się przez Korytarz."

Blokada Korytarza podprzestrzennego, doprowadziła do stworzenia przez Dominium nowej Odmiany Jem'Hadar „Alfa ”(DS9: One Little Ship).

W usuniętej bądź nienakręconej scenie odcinka DS9: One Little Ship, Nog stwierdza, ze stworzenie „Alfa” może oznaczać uniezależnienie się Dominium od posiłków przybywających przez Korytarz.

W 2374 roku Korytarz został czasowo zniszczony przez będącego Emisariuszem Widm Pah Dukata. Zaatakował on znajdujący się na pokładzie Deep Space 9 Kamień Kontemplacji. Po zniszczeniu Kamienia Kontemplacji wszystkie „Łzy Proroków” stały się ciemne a Korytarz się zapadł. Dukat pragnął zmusić Proroków do opuszczenia Korytarza i jego ponownego otworzenia(DS9: Tears of the Prophets, Covenant).

Wormhole collapsing

Zapadający się Korytarz podprzestrzenny

Zniknięcie Korytarza i utrata kontaktu z Prorokami doprowadziły do dezorientacji strachu wśród Bajoran, jak również wzrostu potęgi kultu Widm Pah(DS9: Image In the Sand). Korytarz pozostawał zamknięty przez kolejne trzy miesiące, do chwili odnalezienia przez KapitanaBenjamina Sisko, znajdującego się na planecie TyreeKamienia Emisariusza” w roku 2375. Odnalezienie przez Sisko dziesiątego, wcześniej nie znanego Kamienia, dało impuls do ponownego otworzenia się Korytarza (DS9: Shadows of Symbols).

W tym samym roku. Dukat powiedział Damarowi, że nie czół by skrupułów przed zabiciem Proroków, jeśli to by powstrzymało ponowne otwarcie korytarza (DS9: Penumbra).

Sisko and Dukat Fire Caves

Benjamin Sisko i Gul Dukat walczął w Ognistych Grotach

Kapitan Sisko pokonał Dukata w położonych na Bajor Ognistych Grotach poczym udał się do Proroków by ponownie otworzyć Korytarz. Jedna z ostatnich scen Serialu pokazuje Jake’a Sisko oglądającego ponownie otwarty Korytarz w którym przebywa jego ojciec.