FANDOM


Badlands

Badlands

Badlands to rejon kosmosu leżący na granicy Zjednoczonej Federacji Planet i Unii Kardasjańskiej, w pobliżu Bajor. Badlands jest obszarem wypełnionym przez plazmę, z tego powodu codziennością są tam gwałtowne burze plazmowe oraz anomalie grawitacyjne, co sprawia, że większość okrętów narażona jest na ciężkie uszkodzenie lub zniszczenie, więc najcześciej Badlands jest omijane i leży na uboczu szlaków handlowych, a co za tym idzie planety znajdujące się w Badlands są, co najwyżej, bardzo słabo zaludnione i w większości nieskolonizowane. To właśnie powodowało, że Badlands było ulubionym miejscem kryjówek, najpierw członków bajorańskiego ruchu oporu, walczącym przeciw, okupującym Bajor, Kardasjanom, a wiele lat później ukrywali się tam Maquis oraz uchdźcy z federacyjnych kolonii przygranicznych, które Federacja oddała Kardasjanom na mocy rozejmu z z 2367 roku i traktatu pokojowego z 2370 roku.

Badlands1

USS Voyager

W początkach 2371 roku zaginął tam, podczas walki z Kardasjanami, statek Maquis - Val Jean dowodzony przez Chakotay'a. Wysłano na jego poszukiwania USS Voyager NCC-74656 dowodzony przez kapitan Kathryn Janeway, który także zaginął (Czasu Gwiezdnego: 48315.6). Jak się okazało przez Badlands przeszła nieznanego rodzaju fala przemieszczeniowa, wysłana przez tzw. Opiekuna, która przeniosła USS Voyager i statek Maquis aż do Kwadrantu Delta.