FANDOM


Automatyczna korekta kursu [ang, automatic course correction] procedura wykonywana przez komputer polegająca na zmianie toru lotu w wypadku napotkania na przeszkody na wcześniej wyznaczonym kursie. Podczas lotu komputer wykorzystuje dane z sensorów o przeszkodach do zmianę toru lotu i wykonuje odpowiednie manewry.

Występowanie Edytuj

2256 SD 1207.48-1207.54 (data szacunkowa). Podczas lotu Komandor Burnham za pomocą pakietu napędowego z U.S.S. Shenzhou, NCC-1227 do nieznanego obiektu, wewnętrzny komputer skafandra wykonywał automatyczne korekty kursu. (DIS: The Vulcan Hello)