FANDOM


System rang w Andoriańskiej Gwardii Imperialnej był podobny do ziemskich stopni w wojsku i marynarce.

GenerałEdytuj

Generał był rangą admiralską. Generał mógł mianować honorowych oficerów Gwardii Imperialnej. (ENT: In a Mirror, Darkly, Part II)

KapitanEdytuj

Telev

Andoriański kapitan w roku 2152.

Kapitan był najwyższą rangą spośród oficerów dowodzących. Kapitanowie często dowodzili flotą statków kosmicznych. (ENT: Cease Fire)


KomandorEdytuj

Plik:Shran proving ground.jpg

Komandor był oficerem dowodzącym. Komandor mógł dowodzić statkiem lub kierować oddziałem bojowym. (ENT: The Andorian Incident, Proving Ground)


PorucznikEdytuj

Talas2153

Andoriański porucznik w roku 2153.

Porucznik był oficerem dowodzącym. Porucznicy służą pod dowódcami i często są oficerami na mostku statków kosmicznych. (ENT: Proving Ground)