Fandom

Memory Alpha

2370 rok

1849stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Czas Gwiezdny: 47007.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Mars, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Zostaje oddany do służby U.S.S. Equinox, NCC-72381. (VGR: Equinox, Part I)

Czas Gwiezdny: 47025.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Komandor porucznik Data pod wpływem transmisji z procesora emocji przyłącza się do Lore'a. Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z pomocą Hugh powstrzymuje Lore, który zostaje wyłączony. (TNG: Descent, Part II)

Czas Gwiezdny: 47036.42 - 47072.84 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Walki i zamieszki religijne na Bajor. Powstaje Sojusz Jedności Globalnej, znany jako "Koło". Bajorański bohater Li Nalas zostaje uratowany z rąk Kardasjan. (DS9: The Homecoming)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Homecoming był pierwszym odcinkiem w roku 2370, a odcinek DS9: Invasive Procedures ma miejsce w SD 47182.1. To pierwszy z trzech odcinków. To daje SD 182.1 dzielimy na 5 przedziały to daje SD 36.42. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47036.42 - 47072.84.

Czas Gwiezdny: 47072.84 - 47109.26 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Na skutek działalności "Koła" większość personelu Floty opuszcza DS9. "Koło" przejmuje stację (DS9: The Circle)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Homecoming był pierwszym odcinkiem w roku 2370, a odcinek DS9: Invasive Procedures ma miejsce w SD 47182.1. To pierwszy z trzech odcinków. To daje SD 182.1 dzielimy na 5 przedziały to daje SD 36.42. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47072.84 - 47109.26.

Czas Gwiezdny: 47109.26 - 47145.68 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Odbicie DS9 z rąk "Koła". Major Kira Nerys przedstawia dowody na związki "Koła" z Kardasjanami, dyskredytując tę organizację (DS9: The Siege).

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Homecoming był pierwszym odcinkiem w roku 2370, a odcinek DS9: Invasive Procedures ma miejsce w SD 47182.1. To pierwszy z trzech odcinków. To daje SD 182.1 dzielimy na 5 przedziały to daje SD 36.42. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47109.26 - 47145.68.

Czas Gwiezdny: 47135.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Kontakt : xeno-471352, Boslic, xeno-471353, xeno-471354, xeno-471354, xeno-471354, Yridian

Jean-Luc Picard spotyka najemników prowadzonych przez Arctusa Barana. Przekonuje ich, że jest przemytnikiem o imieniu Galen. (TNG: Gambit, Part I)

Czas Gwiezdny: 47169.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Riker i Picard udaremniają plany wolkańskich separatystów, którzy wynajęli najemników Arctus Baran, by znalazł Kamień z Gol. (TNG: Gambit, Part II)

Czas Gwiezdny: 47178.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Ujawnienie planów Dukata, mających na celu dyskredytację Kotana Pa'Dara –jego politycznego wroga. (DS9: Cardassians)
Rugal wraca na Cardassia Prime do swojego ojca Kotana Pa'Dara. (DS9: Cardassians)

Czas Gwiezdny: 47182.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Verad na krótko kradnie symbiont Dax. (DS9: Invasive Procedures)

Czas Gwiezdny: 47215.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

U.S.S. Excelsior, NCC-2000, wraz z U.S.S. Noble, bierze udział w misji ratunkowej mającej na celu odnalezienie U.S.S. Hera, NCC-62006, dowodzonego przez kapitan Silva La Forge. Misja nie powiodła się. U.S.S. Hera został uznany za zniszczony. (TNG: Interface)

Lokalizacja astronomiczna : Marijne VII, Marijne system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : xeno-472155

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odpowiedziała na sygnał SOS statku naukowe U.S.S. Raman, NCC-29487. Załoga U.S.S. Enterprise nawiązuje kontakt z istotą podprzestrzenną. (TNG: Interface)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 47215.5. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-472155".

Czas Gwiezdny: 47225.7 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Instalacja nowego rdzenia warp na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Phantasms)

Czas Gwiezdny: 47229.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Chorąży Melora Pazlar rozpoczyna służbę na Deep Space 9. Niedługo później rezygnuje z niej. (DS9: Melora)

Czas Gwiezdny: 47246.9 - 47264.7 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-472469, UFC 472469 system, Gamma Kwadrant

Pierwszy kontakt : Dosi

Kontakt : Ferengi

Quark otrzymuje od Zek zadanie poprowadzenia negocjacji pomiędzy Ferengi, a Dosi. (DS9: Rules of Acquisition)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Melora ma miejsce w SD 47229.1, a odcinek DS9: Necessary Evil ma miejsce w SD 47282.5. Natomiast odcinek DS9: Rules of Acquisition jest między nimi. To daje SD dzielimy na 3 przedziały to daje SD 17.8. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47246.9 - 47264.7.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 47246.9. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-472469", a dla systemu "UFC 472469 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 47254.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Cairn, ... system, ... Kwadrant

Kontakt : Cairn

Na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przebywa delegacja Cairn. (TNG: Dark Page)

Czas Gwiezdny: 47304.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Kesprytt III, Kesprytt system, ... Kwadrant

Kontakt : Kes, Prytt

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybywa na planetę Kesprytt III. Kapitan Picard i komandor Riker mają sporządzić raport, który ma być podstawą do przyjęcia jednej z ras zamieszkujących tą planetę Kes do Federacji. (TNG: Attached)

Czas Gwiezdny: 47310.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Korytarz Hekaras, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zostaje wysłany do Korytarza Hekaras, by zbadać co spowodowało zaginięcie U.S.S. Fleming, NCC-20316. (TNG: Force of Nature)

Czas Gwiezdny: 47314.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Korytarz Hekaras, ... Kwadrant

Kontakt : Ferengi, Hekaranie

Hekarańscy naukowcy wykazują, że używanie napędu warp w niestabilnych podprzestrzennie rejonach kosmosu prowadzi do powstania niebezpiecznych wyrw w podprzestrzeni. Rada Federacji wprowadza ograniczenie prędkości do warp 5 dla wszystkich statków Federacji, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, a Flota Gwiezdna rozpoczyna prace nad nowymi silnikami warp, nie powodującymi uszkodzeń podprzestrzeni. (TNG: Force of Nature)

Czas Gwiezdny: 47329.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Epsilon 119 system, Alpha Kwadrant

Profesor Gideon Seyetik przeprowadza udaną próbę wznowienia reakcji w martwej gwieździe Epsilon 119. (DS9: Second Sight)
Profesor Gideon Seyetik popełnia samobójstwo. (DS9: Second Sight)

Czas Gwiezdny: 47391.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Skrreean

Rząd Bajorański odrzuca prośbę Skrreean o możliwość osiedlenia się na Bajor. (DS9: Sanctuary)

Czas Gwiezdny: 47410.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Atrea IV, Atrea system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Atrean

Mieszkańcom Atrea IV grozi niebezpieczeństwo ze strony aktywności sejsmologicznej planety wywołanej ochładzaniem się jej rdzenia. Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D wraz z geologami z tej planety doprowadza do przywrócenia poprzedniej temperatury rdzenia planety, która powinna się utrzymywać przez najbliższe kilkaset lat. (TNG: Inheritance)
Data spotyka Julianę Tainer. (TNG: Inheritance)

Czas Gwiezdny: 47423.9 - 47427.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Boraal II, Boraal system, ... Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Vacca VI, Vaccan system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Boraalan

Z powodu rozpraszania się atmosfery Boraal II, rasa Boraalan zamieszkująca tą planetę, są skazani na całkowitą zagładę. U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zabiera na pokład jedną z grup Boraalan i przewozi ją na Vacca VI. Razem z nimi zostaje na tej planecie Nikolai Rozhenko. (TNG: Homeward)

Czas Gwiezdny: 47457.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Devolin system, Beta Kwadrant

Kontakt : Romulanie

IRW Terix Romulański warbird pod dowództwem Komandora Sirol znajdował się w Sektorze 1607, Beta Kwadrant odkrył fragmenty kadłuba statku U.S.S. Pegasus, NCC-53847 w systemie Devolin. U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zgodnie z rozkazem Admirała Erik Pressman spotkała się z jego statkiem U.S.S. Crazy Horse. Enterprise z Admirałem na pokładzie nadzorującym misją poleciała do systemu Devolin, gdzie próbował odzyskać urządzenie maskujące. Jednak załoga Enterprise odkryła nielegalne działania Admirała, który został aresztowany za złamanie postanowień Traktatu Algeron. (TNG: The Pegasus)

Przed Czasem Gwiezdnym: 47471.5 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Caldos II, Caldos system, Beta Kwadrant

Umiera Felisa Howard w kolonii Caldos. (TNG: Sub Rosa)

Nota: Zakładając że odcinek TNG: Homeward ma miejsce w SD 47423.9, a odcinek TNG: Lower Decks ma miejsce w SD 47566.7. Natomiast odcinek TNG: Sub Rosa jest między nimi. To daje SD 142.8 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 47.6. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47471.5 - 47519.1.

Czas Gwiezdny: 47471.5 - 47519.1 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Caldos II, Caldos system, Beta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Anafazowa forma życia

Kontakt : xeno-474715, xeno-474716

Ned Quint umiera w tajemniczych okolicznościach w kolonii Caldos. Na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D jego ciało zostaje poddane analizie biospektralnej w celu znalezienia przyczyny jego śmierci. Jyego śmierć była spowodowana przez Ronina. ([TNG]]: Sub Rosa)
Ronin zostaje zabity przez Beverly Crusher. (TNG: Sub Rosa)

Nota: Zakładając że odcinek TNG: Homeward ma miejsce w SD 47423.9, a odcinek TNG: Lower Decks ma miejsce w SD 47566.7. Natomiast odcinek TNG: Sub Rosa jest między nimi. To daje SD 142.8 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 47.6. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47471.5 - 47519.1.

Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 47471.5. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-474715", "xeno-474716".

Czas Gwiezdny: 47566.7 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : terytorium Cardassiańskiej Unii, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Chorąży Sito Jaxa ginie podczas misji na terytorium Unii Kardasjańskiej. (TNG: Lower Decks)

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Cardassiańskiej Unii, Alpha Kwadrant

Służący na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D chorążowie: Taurik, Sam Lavelle i Alyssa Ogawa otrzymują awanse do stopnia podporucznika. (TNG: Lower Decks)

Czas Gwiezdny: 47573.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Orellius, Orellius system, Alpha Kwadrant

Benjamin Sisko i Miles O'Brien natrafiają na federacyjną kolonię założoną w systemie Orellius przez rozbitków z transportowca S.S. Santa Maria, BDR-529. (DSN: Paradise)


Lokalizacja astronomiczna : Sektor 401, Alpha Kwadrant

Krótko po SD 47573 Romulański okręt Gasko wykrył zaginiony runabout Rio Grande w Sektorze 401. (DSN: Paradise)

Około Czasu Gwiezdnego: 47582 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Alpha 441, ... system, Alpha Kwadrant

W ręce Maquis dostaje się nowa kardasjańska broń Dreadnought. (VGR: Dreadnought)


Lokalizacja astronomiczna : Badlands, Alpha Kwadrant

Egzemplarz broni Dreadnought wkrótce zostaje przerzucona przez Opiekuna do Delta Kwadrant. (VGR: Dreadnought)

Czas Gwiezdny: 47603.3 - 47807.84 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Strefa Zdemilitaryzowana, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Systematyczne pogarszanie się stosunków między kolonistami federacyjnymi a kardasjańskimi w Strefie Zdemilitaryzowanej. Ujawnienie dowodów na dozbrajanie kolonistów kardasjańskich przez władze kardasjańskie. Wzrost aktywności Maquis: wysadzenie kardasjańskiego frachtowca Bok'Nor, porwanie Gula Dukata. Calvin Hudson dołącza do Maquis. (DS9: The Maquis, Part I i Part II)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Shadowplay ma miejsce w SD 47603.3, a odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: The Maquis, Part I jest czwartym odcinkiem, a odcinek DS9: The Maquis, Part II jest piątym odcinkiem między nimi z ośmiu odcinków. To daje SD 340.9 dzielimy na 10 przedziały to daje SD 34.09. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47603.3 - 47773.75 i SD 47773.75 - 47807.84.

Ok. Czasu Gwiezdnego: 47611.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże Barkon IV, Barkon system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Barkonian

Deanna Troi zostaje mianowana komandorem. (TNG: Thine Own Self)

Czas Gwiezdny: 47623.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Baza Kosmiczna 328, ... system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przylatuje do Bazy Kosmicznej 328, skąd zabiera zapasy medyczne dla Barson II. (TNG: Eye of the Beholder)

Czas Gwiezdny: 47653.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przeprowadza testy polowe nowych systemów taktycznych i ulepszonej broni. (TNG: Genesis)

Czas Gwiezdny: 47653.2 - 47664.16 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zostaje zarażona nieznanym wirusem. Doktor Crusher i doktor Selar znajdują lekarstwo, które pomaga wyleczyć załogę z Syndromu Protomorfozy Barclaya. Członkowie załogi U.S.S. Enterprise są pierwszymi, którzy zapadli na tą chorobę. (TNG: Genesis)

Nota: Zakładając, że zgodnie z odcinkiem od testu broni oraz odnalezienia zaginionej torpedy minęło 3 dniu + co najmniej 1 dzień na przywrócenie załogi do normalnego stanu. 4 dni wynosiło SD 10.96. Co daje przedział czasowy SD 47653.2 - 47664.16.

Czas Gwiezdny: 47671.48 - 47705.57 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Należący do Kardasjańskiego Ruchu Dysydentów profesor Natima Lang oraz jej dwoje studentów Hogue i Rekelen są zmuszeni uciekać przed kardasjańskimi władzami. Ścigani, przybywają na DS9, gdzie otrzymują pomoc od Quarka i Elima Garaka, którzy umożliwiają im wymknięcie się pościgowi. (DS9: Profit and Loss)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Shadowplay ma miejsce w SD 47603.3, a odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: Profit and Loss jest drugi odcinek z ośmiu odcinków. To daje SD 340.9 dzielimy na 10 przedziały to daje SD 34.09. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47671.48 - 47705.57.

przed Czasem Gwiezdnym: 47705.57 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Secarus IV, Secarus system, Beta Kwadrant

Kang zlokalizował miejsce ukrycia się Albino. (DS9: Blood Oath)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Shadowplay ma miejsce w SD 47603.3, a odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: Blood Oath jest trzecim odcinkiem z ośmiu odcinków. To daje SD 340.9 dzielimy na 10 przedziały to daje SD 34.09. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47705.57 - 47739.66.

Czas Gwiezdny: 47705.57 - 47739.66 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Secarus IV, Secarus system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Kang, Koloth, Kor i Jadzia Dax, odbywają wyprawę w celu wypełnienia wiążącej ich przysięgi krwi. Mają dopaść i zabić Albino. Udaje im się to, ale w walce z Albino i jego ochroną giną Kang i Koloth. (DS9: Blood Oath)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Shadowplay ma miejsce w SD 47603.3, a odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: Blood Oath jest trzecim odcinkiem z ośmiu odcinków. To daje SD 340.9 dzielimy na 10 przedziały to daje SD 34.09. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47705.57 - 47739.66.

Przed Czasem Gwiezdnym: 47751.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Cardassia Prime, Cardassian system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Traktat Zjednoczona Federacja Planet - Cardassiańska Unia. Cardassiańska Unia i Federacja podpisują traktat wytyczający wzajemną granicę. Powstaje Strefa Zdemilitaryzowana, w której skład wchodzi kilka kolonii federacyjnych. (TNG: Journey's End)

Czas Gwiezdny: 47751.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Baza Kosmiczna 310, UFC 477512 system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybywa do Bazy Gwiezdnej 310. Otrzymuje zadanie ewakuacji kolonistów zamieszkujących planetę Dorvan V, która ma zostać oddana Kardasjanom. (TNG: Journey's End)


Lokalizacja astronomiczna : Dorvan V, Dorvan system, Alpha Kwadrant

Nie udaje się ewakuacja kolonistów z Dorvan V, którzy nie chcąc opuszczać kolonii, postanawiają pozostać na planecie pod rządami Unii Kardasjańskiej, która na podstawie traktatu pokojowego z Federacją, otrzymała to terytorium. (TNG: Journey's End)

Czas Gwiezdny: 47755.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Dorvan V, Dorvan system, Alpha Kwadrant

Wesley Crusher rezygnuje z Akademii Floty Gwiezdnej, by uczyć się u boku Podróżnika. (TNG: Journey's End)

Czas Gwiezdny: 47779.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Maranga IV, Maranga system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Przyszła wersja Alexandra syna Worfa cofa się do 2370 roku by nakłonić Alexandra z tej linii czasowej do zaakceptowania klingońskich zwyczajów. (TNG: Firstborn)

Czas Gwiezdny: 47876.02 - 47910.11 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Vedek Bareil Antos wycofuje swoją kandydaturę na stanowisko Kai. Vedek Winn Adami zostaje wybrana na to stanowisko. (DS9: The Collaborator)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Shadowplay ma miejsce w SD 47603.3, a odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: Blood Oath jest ósmym odcinkiem z ośmiu odcinków. To daje SD 340.9 dzielimy na 10 przedziały to daje SD 34.09. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47876.02 - 47910.11.

Czas Gwiezdny: 47879.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : New Bajor, UFC 478792 system, Gamma Kwadrant

Otwarcie pierwszego szpitala na New Bajor. (DS9: Crossover)


Lokalizacja astronomiczna : Wszechświat Lustro

Pierwsza wizyta oficerów z DS9 (Julian Bashir i Kira Nerys) we wszechświecie równoległym. (DS9: Crossover)

Czas Gwiezdny: 47918.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Harry Kim kończy Akademię Floty Gwiezdnej. Zostaje mianowany chorążym. Wkrótce później składa podanie o przydział na U.S.S. Voyager, NCC-74656, które zostaje rozpatrzone pozytywnie. (VGR: Non Sequitur)

Czas Gwiezdny: 47941.7 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Po zakończeniu Zaawansowanego Treningu Taktycznego, porucznik Ro Laren ponownie dołącza do załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Preemptive Strike)

Czas Gwiezdny: 47943.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Strefa Zdemilitaryzowana, Alpha Kwadrant

Ro Laren otrzymuje zadanie infiltracji Maquis. Wkrótce później naprawdę dołącza do nich. (TNG: Preemptive Strike)

Czas Gwiezdny: 47944.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Cardassia Prime, Cardassian system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Miles O'Brien zostaje schwytany przez Kardasjan, oskarżony o współpracę z Maquis i postawiony przed kardasjańskim wymiarem sprawiedliwości. Zarzut zostaje wycofany, gdy wychodzi na jaw, że była to część operacji kardasjańskiego wywiadu, która miała zdyskredytować Federację. (DS9: Tribunal)

Przed Czasem Gwiezdnym: 47962.8 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : New Bajor, UFC 478792 system, Gamma Kwadrant

Jem'Hadar niszczą, Bajorańską kolonię New Bajor. (DS9: The Jem'Hadar)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: The Jem'Hadar jest ostatnim odcinkiem. To daje SD 55.8 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 18.6. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47962.8 - 47981.4.

Czas Gwiezdny: 47962.8 - 47981.4 [data szacowana] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-479628, UFC 479628 system, Gamma Kwadrant

Pierwszy kontakt : Jem'Hadar

Na jednej z planet w Gamma Kwadrant komandor Sisko, zostaje uwięziony przez Jem'Hadar. Pierwszy oficjalny kontakt Dominium z Federacją. Jem'Hadar zniszczyli dowodzony przez kapitana Keogha, U.S.S. Odyssey, NCC-71832. Nieudana próba infiltracji Federacji przez Vortę Eris. (DS9: The Jem'Hadar)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Tribunal ma miejsce w SD 47944.2. Natomiast odcinek DS9: The Jem'Hadar jest ostatnim odcinkiem. To daje SD 55.8 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 18.6. Otrzymujemy przedział czasowy SD 47962.8 - 47981.4.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 47962.8. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-479628", a dla systemu "UFC 479628 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 47988.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Kontakt : Q

Skoki Picarda w czasie, spowodowane przez Q. (TNG: All Good Things...).


Wydarzenia, których dokładna data jest nieznana Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Brunali, UFC 537200 system, Delta Kwadrant

Borg po raz kolejny atakują planetę Brunali. (VGR: Child's Play)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 53720. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-537200", a dla systemu "UFC 537200 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".


Lokalizacja astronomiczna : Dozaria, Dozaria system, Alpha Kwadrant

Lorit Akrem ginie podczas zawału w kopalni na Dozaria. (DS9: Indiscretion)


Lokalizacja astronomiczna : Ocampa, Ocampa system, Delta Kwadrant

Na planecie Ocampa rodzi się Kes. (VGR: Twisted)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki