Fandom

Memory Alpha

2369 rok

1880stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Pomiędzy Czasem Gwiezdnym: 46041.1 - 46043.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : UFC 460411 system, Igo sektor, ... Kwadrant

Porucznik Reginald Barclay i załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ratują rozbitków z U.S.S. Yosemite, NCC-19002. (TNG: Realm of Fear)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 46041.1. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-460411", a dla systemu "UFC 460411 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46071.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże Rekag-Seronia, UFC 460716 system, ... Kwadrant

Kontakt : Lumerian, Rekag (gatunek), Seronian

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odpowiada na wezwanie pomocy transportowca, który został zaatakowany w pobliżu Rekag-Seronia. Statek wiózł mediatora do Seronian. U.S.S. Enterprise przyjął go na pokład, by bezpiecznie dotarł na miejsce. (TNG: Man of the People)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46071.6. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-460716", a dla systemu "UFC 460716 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46073.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Rekag-Seronia, UFC 460716 system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D dostarczył ambasadora Ves Alkara na miejsce negocjacji. Negocjacje kończą się sukcesem. Niedługo później ambasador Ves Alkara umiera. (TNG: Man of the People)

Czas Gwiezdny: 46125.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże Norpin V, Norpin system, Beta Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odbiera wezwanie pomocy ze Sfery Daysona. Okazuje się, ze wezwanie pochodzi z U.S.S. Jenolan, NCC-2010, okrętu zaginionego w 2294 roku, na którym przebywał kapitan Montgomery Scott. Kapitan Scott przetrwał katastrofę U.S.S. Jenolan w wiązce transportera. Pomógł później załodze U.S.S. Enterprise wydostać się ze Sfery Daysona. (TNG: Relics)

Czas Gwiezdny: 46154.2 - 46191.2 Edytuj

Pierwszy kontakt : xeno-461542

Lokalizacja astronomiczna : Amargosa Diaspora, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D znajduje się w Amargosa Diaspora. Okazuje się, że niektórzy członkowie załogi zostają porwani przez obcą, nieznaną rasę, która dokonała na nich brutalnych eksperymentów badawczych. Po dokonaniu tych badań, zostają zwróceni na pokład U.S.S. Enterprise. Eksperymenty te doprowadziły do śmierci jednego z członków załogi Porucznika Edwarda Haglera. (TNG: Schisms)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46154.2. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-461542".

Czas Gwiezdny: 46192.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Baza Kosmiczna 112, UFC 446645 system, Alpha Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Tagra IV, Tagra system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Tagran, Q

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybywa do Bazy Kosmicznej 112 skąd miała zabrać zapasy dla Tagra IV. Zabiera też pasażera Amanda Rogers. (TNG: True-Q)
Na pokładzie tego okrętu pojawia się również Q, który przekonuje Amandę Rogers, że jest ona Q i że musi wrócić z nim do Continuum. (TNG: True-Q)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 44664.5. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-446645", a dla systemu "UFC 446645 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46193.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Tagra IV, Tagra system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D dostarcza zapasy na Tagra IV. (TNG: True-Q)
Mimo początkowych oporów, Amanda Rogers dołącza do Continuum Q. (TNG: True-Q)

Czas Gwiezdny: 46235.7 - 46236.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Kontakt : Ferengi

Ferengi pod dowództwem Lurin zdobywają U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. Załodze udaje się odzyskać kontrolę nad okrętem. (TNG: Rascals)

Czas Gwiezdny: 46302.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Velos VII, Velos system, Alpha Kwadrant

Surmak Ren zostaje zwolniony z kardasjańskiego obozu dla internowanych na Velos VII. Wraca na Bajor, gdzie wkrótce obejmuje stanowisko naczelnego administratora Ilviańskiego Kompleksu Medycznego. (DS9: Babel)

Czas Gwiezdny: 46357.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Cardassiańskiej Unii, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Dowództwo na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D obejmuje kapitan Edward Jellico. (TNG: Chain of Command, Part I)
Kapitan Picard, porucznik Worf i komandor Beverly Crusher zostają wysłani na tajną misję na Celtris III. Kardasjanom udaje się złapać Picarda. Udaje się później doprowadzić do uwolnienia Picarda. (TNG: Chain of Command, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: przed 46379.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kardasjanie wycofują się z Bajor, kończąc 60-letnią okupację tego świata. Pozostawiają na orbicie Bajor stację kosmiczną Terok Nor, którą przejmuje rząd Bajor. Bajoranie zwracają się z prośba do Zjednoczonej Federacji Planet, by Flota Gwiezdna przejęła administrację nad tą stacją. Rada Federacji i Dowództwo Floty Gwiezdnej wyrażają zgodę i przysyłają na stację personel Floty. Zmieniona zostaje również nazwa stacji na Deep Space 9. (DS9: Emissary, Part I)


Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Benjamin Sisko, Jadzia Dax, Miles O’Brien i Julian Bashir zostają przydzieleni na DS9. Kira Nerys Major bajorańskiej milicji zostaje pierwszym oficerem na Deep Space 9. (DS9: Emissary, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 46392.7 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Denorios Pas, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Prorocy

Kontakt : Bajoranie, Cardassianie

Odkrycie przez załogę DS9 stałego korytarza podprzestrzennego łączącego kwadranty Alpha Kwadrant i Gamma Kwadrant. Pierwszy kontakt z zamieszkującymi korytarz istotami Prorokami, nazwanymi tak przez Bajoran. Komandor Sisko zostaje ogłoszony przez Bajoran wysłannikiem Proroków. (DS9: Emissary, Part I i II)

Czas Gwiezdny: 46423.7 - 46425.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Na Deep Space 9 ma miejsce epidemia wywołana wirusem afazji. (DS9: Babel)

Czas Gwiezdny: 46477.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tosk

Pierwszy kontakt z Tosk przedstawicielem Gamma Kwadrant. (DS9: Captive Pursuit).

Czas Gwiezdny: 46519.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Romulańskie Imperium Gwiezdne, Beta Kwadrant

Kontakt : Romulanie

Ucieczka Romulańskiego Wiceprokonsula M'ret i jego współpracowników do Zjednoczonej Federacji Planet. (TNG: Face of the Enemy).

Czas Gwiezdny: 46552.7 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-465527, UFC 465527 system, ... Kwadrant

Kontakt : Lenarian

W wyniku ataku Lenarian, omal nie ginie kapitan Picard. (TNG: Tapestry)

Nota: Zakładając że odcinek TNG: Face of the Enemy ma miejsce w SD 46519.0, a odcinek TNG: Birthright, Part I ma miejsce w SD 46578.4. Natomiast odcinek TNG: Tapestry jest między nimi. To daje SD dzielimy na 3 przedziały to daje SD 19.8. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46538.8 - 46558.6.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 53704.0. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-465527", a dla systemu "UFC 465527 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46578.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Bajoranie

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do stacji kosmicznej DS9, aby pomóc w odbudowie Bajorańskich systemów akweduktów uszkodzonych podczas Cardassiańskiej Okcupacji. (TNG: Birthright, Part I)

Czas Gwiezdny: 46578.4 - 46759.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Carraya IV, Carraya system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni, Romulanie

Worf odnajduje Klingonów ocalałych z masakry na Khitomer, będących obecnie w Romulańskiej niewoli. (TNG: Birthright, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 46682.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Arkaria, UFC 466824 system, ... Kwadrant

Kontakt : Arkarian

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybywa na stację Remmler i przechodzi tam procedurę oczyszczania z nagromadzonych na pokładzie cząsteczek barionowych. (TNG: Starship Mine)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 46682.4. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-466824", a dla systemu "UFC 466824 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46693.1 - 46697.2 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bersallis III, Bersallis system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ewakuuje 643 kolonistów z Bersallis III. Traci podczas tej misji ośmiu członków załogi. (TNG: Lessons)

Czas Gwiezdny: 46703.4 - 46737.84 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Quark przez krótki czas pełni funkcję Wielkiego Nagusa. (DS9: The Nagus)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: Dax ma miejsce w SD 46910.1. Natomiast odcinek DS9: The Nagus jest między nimi. To trzeci odcinek z pięciu odcinków. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 34.44. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46703.4 - 46737.84.

Czas Gwiezdny: 46729.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Benjamin Sisko bierze udział w negocjacjach pomiędzy Paqu a Navot. (DS9: The Storyteller)

Czas Gwiezdny: 46731.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Mgławica Volterra, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przebywa w mgławicy Volterra. Jego zadaniem jest analiza protogwiazd. (TNG: The Chase)


Lokalizacja astronomiczna : Ruah IV, Ruah system, ... Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Indri VIII, Indri system, Beta Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Loren III, Loren system, ... Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Vilmor II, Vilmoran system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Starożytny humanoid

Odebranie wiadomości od pierwszych humanoidów, które żyły w naszej galaktyce. (TNG: The Chase).

Czas Gwiezdny: 46778.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Tilonus IV, Tilonus system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tilonian

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ratuje Rikera uwięzionego w szpitalu psychiatrycznym na Tilonus IV. (TNG: Frame of Mind)

Czas Gwiezdny: 46830.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Beta Kwadrant

Kontakt : Ferengi, Klingoni, Takaran

Doktor Selar i doktor Crusher przeprowadzają dochodzenie w sprawie śmierci doktora Reygi fizyka, który odkrył technologię metafazowych osłon. Okazuje się, że Reyga zginął z rąk współpracującej z nim doktor Jo'Bril specjalisty od reakcji plazmy słonecznej. (TNG: Suspicions)

Czas Gwiezdny: 46841.22 - 46875.66 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-468412, UFC 468412 system, Gamma Kwadrant

Umiera Kai Opaka. Później wraca do życia i postanawia pozostać na jednej z planet w Gamma Kwadrant. (DS9: Battle Lines)


Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Na Bajor rozpoczyna się walka o jej stanowisko Kai. (DS9: Battle Lines)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: Dax ma miejsce w SD 46910.1. Natomiast odcinek DS9: The Nagus jest między nimi. To piąty odcinek z pięciu odcinków. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 34.44. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46841.22 - 46875.66.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest .... Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-468412", a dla systemu "UFC 468412 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46844.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Jeraddo, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Bajoranie dokonują pierwszego transferu energii na skalę masową. Pobrana jest ona z księżyca Jeraddo. (DS9: Progress)

Czas Gwiezdny: 46852.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Boreth, ... system, Beta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Qo'noS, Qo'noS system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Cesarzem Imperium Klingonu zostaje klon Kahless. Rzeczywista władza nadal zostaje w rękach Gowron i Wysokiej Rady. (TNG: Rightful Heir)

Czas Gwiezdny: 46853.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : xeno-468532

Załoga DS9 bada anomalię podprzestrzenną. Okazuje się, że dzięki tej anomalii przedstawiciele nieznanego dotąd Federacji gatunku dokonują własnych badań, których celem jest poznanie mieszkających w tej okolicy humanoidów. (DS9: If Wishes Were Horses)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46853.2. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-468532".

Czas Gwiezdny: 46910.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Setne urodziny matki Keiko O'Brien. (DS9: Dax)

Czas Gwiezdny: 46915.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Nervala IV, Nervala system, ... Kwadrant

Odkrycie duplikatu Rikera na planecie Nervala IV. Dla rozróżnienia, przyjmuje on imię Thomas. (TNG: Second Chances).

Czas Gwiezdny: 46922.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Załoga DS9 przeprowadza dochodzenie w sprawie przyczyn zniszczenia w pobliżu tej stacji Klingońskiego okrętu Toh'Kaht. (DS9: Dramatis Personae)

Czas Gwiezdny: 46925.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Lwaxana Troi, wraz z delegacją obejmującą kilu innych ambasadorów, przybywa na DS9. (DS9: The Forsaken)

Czas Gwiezdny: 46948.01 - 46970.92 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Aamin Marritza, podając się za Gul Darhe'el przybywa na DS9, by móc przyznać się do jego zbrodni wojennych (DS9: Duet).

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Forsaken ma miejsce w SD 46925.1, a odcinek DS9: Cardassians ma miejsce w SD 47177.2. Natomiast odcinek DS9: Duet jest między nimi. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 22.91. To pierwszy z pięciu odcinków. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46948.01 - 46970.92.

Czas Gwiezdny: 46970.92 - 46993.83 [data szacunkowa] Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Konflikt na tle religijnym na stacji DS9. Vedek Winn Adami organizuje nieskuteczny zamach na Vedek Bareil Antos. (DS9: In the Hands of the Prophets)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Forsaken ma miejsce w SD 46925.1, a odcinek DS9: Cardassians ma miejsce w SD 47177.2. Natomiast odcinek DS9: Duet jest między nimi. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 22.91. To drugi z pięciu odcinków. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46970.92 - 46993.83.

Czas Gwiezdny: 46982.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ohniaka III, Ohniaka system, ... Kwadrant

Kontakt : Borg

Statek Borg z uczuciami atakuje atakuje i zabija personel placówki na planecie Ohniaka III. Data podąża za tym statkiem i podciera na inną planetę, gdzie odkrywa że byli kontrolowani przez Lore. (TNG: Descent, Part I)


Wydarzenia, których dokładna data jest nieznana Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bopak III, Bopak system, Gamma Kwadrant

Kontakt : Jem'Hadar

Okręt Jem'Hadar rozbija się na Bopak III. Jedynym który przeżył katastrofę jest Goran'Agar, który niespodziewanie przetrwał 35 dni bez białego ketracelu. (DS9: Hippocratic Oath)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki