FANDOM


Czas Gwiezdny: 46041.1 - 46043.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : UFC 460411 system, Igo sektor, ... Kwadrant

Porucznik Reginald Barclay i załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D uratowali rozbitków z U.S.S. Yosemite, NCC-19002. (TNG: Realm of Fear)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 46041.1. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-460411", a dla systemu "UFC 460411 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46071.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże Rekag-Seronia, UFC 460716 system, ... Kwadrant

Kontakt : Lumerianie, Rekag (gatunek), Seronianie

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odpowiedziała na wezwanie pomocy transportowca, który został zaatakowany w pobliżu Rekag-Seronia. Statek przewoził mediatora do Seronian. U.S.S. Enterprise przyjął go na pokład, by bezpiecznie dotarł na miejsce. (TNG: Man of the People)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46071.6. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-460716", a dla systemu "UFC 460716 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46073.6 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Rekag-Seronia, UFC 460716 system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D dostarczyła Ambasadora Ves Alkara na miejsce negocjacji. Negocjacje zakończyły się sukcesem. Niedługo później Ambasador Ves Alkara umarł. (TNG: Man of the People)

Czas Gwiezdny: 46125.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże Norpin V, Norpin system, Beta Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odebrała wezwanie pomocy z Sfery Daysona. Jak się okazało wezwanie pochodziło z U.S.S. Jenolan, NCC-2010, okrętu zaginionego w 2294 roku, na którym przebywał kapitan Montgomery Scott. Kapitan Scott przetrwał katastrofę U.S.S. Jenolan w wiązce transportera. Pomógł później załodze U.S.S. Enterprise wydostać się ze Sfery Daysona. (TNG: Relics)

Czas Gwiezdny: 46154.2 - 46191.2 Edytuj

Pierwszy kontakt : xeno-461542

Lokalizacja astronomiczna : Amargosa Diaspora, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D znajdowała się w Amargosa Diaspora. Niektórzy członkowie załogi byli porwani przez obcy, nieznany gatunek, która dokonywał na nich brutalnych eksperymentów badawczych. Po przeprowadzeniu tych badań, byli zwrócani na pokład U.S.S. Enterprise. Eksperymenty te doprowadziły do śmierci jednego z członków załogi Porucznika Edwarda Haglera. (TNG: Schisms)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46154.2. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-461542".

Czas Gwiezdny: 46192.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Baza Kosmiczna 112, UFC 446645 system, Alpha Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Tagra IV, Tagra system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Tagran, Q

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do Bazy Kosmicznej 112 skąd miała zabrać zapasy dla planety Tagra IV. Zabierała również pasażera Amanda Rogers. (TNG: True-Q)
Na pokładzie okrętu pojawił się również Q, który próbował przekonać Amandę Rogers, że była Q i że musi wrócić z nim do Continuum. (TNG: True-Q)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 44664.5. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-446645", a dla systemu "UFC 446645 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46193.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Tagra IV, Tagra system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D dostarczyła zapasy na planetę Tagra IV. (TNG: True-Q)
Mimo początkowych oporów, Amanda Rogers dołącza do Continuum Q. (TNG: True-Q)

Czas Gwiezdny: 46235.7 - 46236.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Kontakt : Ferengi

Ferengi pod dowództwem Lurin zdobyli U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. Załodze udało się odzyskać kontrolę nad okrętem. (TNG: Rascals)

Czas Gwiezdny: 46302.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Velos VII, Velos system, Alpha Kwadrant

Surmak Ren został zwolniony z kardasjańskiego obozu dla internowanych na planecie Velos VII. Wrócił na planetę Bajor, gdzie wkrótce później objął stanowisko naczelnego administratora Ilviańskiego Kompleksu Medycznego. (DS9: Babel)

Czas Gwiezdny: 46357.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Cardassiańskiej Unii, Alpha Kwadrant

Kontakt : Cardassianie

Kapitan Edward Jellico objął dowództwo na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Chain of Command, Part I)
Kapitan Picard, Porucznik Worf i Komandor Beverly Crusher zostali wysłani z tajną misję na planetę Celtris III. Cardassianie złapali Kapitana Picard. Później udało się doprowadzić do jego uwolnienia. (TNG: Chain of Command, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 46379.1 (przed) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Cardassianie wycofali się z planety Bajor, kończąc 60-letnią okupację tego świata. Pozostawili w orbicie Bajor stację kosmiczną Terok Nor, którą przejął Bajorański rząd. Bajoranie zwrócili się z prośba do Zjednoczonej Federacji Planet, aby Starfleet przejęła administrację nad tą stacją. Rada Federacji i Dowództwo Starfleet wyrazili zgodę i przysyłali na stację personel Starfleet. Zmieniono nazwę stacji na Deep Space Nine. (DS9: Emissary, Part I)


Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Benjamin Sisko, Jadzia Dax, Miles O’Brien i Julian Bashir zostali przydzieleni na DS9. Major Kira Nerys z Bajorańskiej Milicji została pierwszym oficerem na Deep Space 9. (DS9: Emissary, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 46392.7 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Denorios Pas, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Prorocy

Kontakt : Bajoranie, Cardassianie

Załoga DS9 odkryła pierwszy stabilny korytarz podprzestrzenny łączący Alpha Kwadrant i Gamma Kwadrant. Sisko nawiązał pierwszy kontakt z Prorokami istotami zamieszkującymi korytarz tak nazwanymi przez Bajoran. Komandor Sisko został ogłoszony przez Bajoran "wysłannikiem Proroków". (DS9: Emissary, Part I i II)

Czas Gwiezdny: 46393.23 - 46405.36 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: Past Prologue)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Emissary ma miejsce w SD 46379.1, a odcinek DS9: A Man Alone ma miejsce w SD 46421.5. To daje SD 14.13 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 14.13.

Przedział czasowy SD 46393.23 - 46405.36. Odcinek DS9: Past Prologue.

Czas Gwiezdny: 46423.7 - 46425.8 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Na Deep Space 9 miała miejsce epidemia wywołana wirusem afazji. (DS9: Babel)

Czas Gwiezdny: 46477.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tosk

Pierwszy kontakt z Tosk przedstawicielem Gamma Kwadrant. (DS9: Captive Pursuit).

Czas Gwiezdny: 46519.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Romulańskie Imperium Gwiezdne, Beta Kwadrant

Kontakt : Romulanie

Romulański Wiceprokonsul M'ret i jego współpracownicy ucieczkli do Zjednoczonej Federacji Planet. (TNG: Face of the Enemy).

Czas Gwiezdny: 46552.7 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-465527, UFC 465527 system, ... Kwadrant

Kontakt : Lenarian

W wyniku ataku Lenarian, omal nie zginął Kapitan Picard. (TNG: Tapestry)

Nota: Zakładając że odcinek TNG: Face of the Enemy ma miejsce w SD 46519.0, a odcinek TNG: Birthright, Part I ma miejsce w SD 46578.4. Natomiast odcinek TNG: Tapestry jest między nimi. To daje SD dzielimy na 3 przedziały to daje SD 19.8. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46538.8 - 46558.6.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 53704.0. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-465527", a dla systemu "UFC 465527 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46559.47 - 46587.74 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: The Passenger)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46578.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Bajoranie

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do stacji kosmicznej DS9, aby pomóc w odbudowie Bajorańskich systemów akweduktów uszkodzonych podczas Cardassiańskiej Okcupacji. (TNG: Birthright, Part I)

Czas Gwiezdny: 46578.4 - 46759.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Carraya IV, Carraya system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni, Romulanie

Worf odnalazł Klingonów ocalałych z masakry na planecie Khitomer, znajdujących się obecnie w Romulańskiej niewoli. (TNG: Birthright, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 46682.4 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Arkaria, UFC 466824 system, ... Kwadrant

Kontakt : Arkarian

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła na stację Remmler i przeszła tam procedurę oczyszczania z nagromadzonych na pokładzie cząsteczek barionowych. (TNG: Starship Mine)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 46682.4. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-466824", a dla systemu "UFC 466824 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46587.74 (przed) (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-465877, UFC 465877 system, Gamma Kwadrant

Pierwszy kontakt : Wadi

Vulcański statek odkrył w Gamma Kwadrant planetę zamieszkaną przez humanoid gatunek Wadi i nawiązała początkowy kontakt. Dało to początek do oficjalnego kontaktu z Zjednoczoną Federacją Planet w Alpha Kwadrant. (DS9: Move Along Home)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46587.74 - 46616.01 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Wadi

Na stacji kosmicznej Deep Space Nine miał pierwszy oficjalny kontakt między przedstawicielami Federacji, a delegacją gatunku Wadi z Gamma Kwadrant. (DS9: Move Along Home)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46616.01 - 46644.28 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: The Nagus)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46644.28 - 46672.55 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: Vortex)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46672.55 - 46700.82 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-466726, UFC 466726 system, Gamma Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : Ennis, Nol-Ennis

opis (DS9: Battle Lines)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: The Storyteller ma miejsce w SD 46729.1. To daje SD 197.9 dzielimy na 7 przedziały to daje SD 28.27.

Przedział czasowy SD 46559.47 - 46587.74 Odcinek DS9: The Passenger.

Przedział czasowy SD 46587.74 - 46616.01 Odcinek DS9: Move Along Home.

Przedział czasowy SD 46616.01 - 46644.28 Odcinek DS9: The Nagus.

Przedział czasowy SD 46644.28 - 46672.55 Odcinek DS9: Vortex.

Przedział czasowy SD 46672.55 - 46700.82 Odcinek DS9: Battle Lines.

Czas Gwiezdny: 46693.1 - 46697.2 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bersallis III, Bersallis system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ewakuowała 643 kolonistów z planety Bersallis III. Podczas tej misji straciła ośmiu członków załogi. (TNG: Lessons)

Czas Gwiezdny: 46703.4 - 46737.84 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Quark przez krótki czas pełni funkcję Wielkiego Nagusa. (DS9: The Nagus)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: Dax ma miejsce w SD 46910.1. Natomiast odcinek DS9: The Nagus jest między nimi. To trzeci odcinek z pięciu odcinków. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 34.44. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46703.4 - 46737.84.

Czas Gwiezdny: 46729.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Benjamin Sisko brał udział w negocjacjach pomiędzy Paqu, a Navot. (DS9: The Storyteller)

Czas Gwiezdny: 46731.5 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Mgławica Volterra, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przebywała w mgławicy Volterra. Jego zadaniem była analiza protogwiazd. (TNG: The Chase)


Lokalizacja astronomiczna : Ruah IV, Ruah system, ... Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Indri VIII, Indri system, Beta Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Loren III, Loren system, ... Kwadrant

Dodać opis. (TNG: The Chase).


Lokalizacja astronomiczna : Vilmor II, Vilmoran system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Starożytny humanoid

Przedstawciele Starfleet, Klingonów, Romulan i Cardassian byli świadkami wiadomości od pierwszych humanoidów, które żyły w naszej galaktyce. (TNG: The Chase).

Czas Gwiezdny: 46778.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Tilonus IV, Tilonus system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tilonian

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D uratowała Rikera uwięzionego w szpitalu psychiatrycznym na planecie Tilonus IV. (TNG: Frame of Mind)

Czas Gwiezdny: 46830.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Beta Kwadrant

Kontakt : Ferengi, Klingoni, Takaran

Doktor Selar i doktor Crusher przeprowadzili dochodzenie w sprawie śmierci doktora Reygi fizyka, który odkrył technologię osłon metafazowych. Jak się później okazało, że Reyga zginął z rąk współpracującej z nim doktor Jo'Bril specjalisty od reakcji plazmy słonecznej. (TNG: Suspicions)

Czas Gwiezdny: 46841.22 - 46875.66 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : FGC-468412, UFC 468412 system, Gamma Kwadrant

Na planecie w Gamma Kwadrant umarła Kai Opaka. Później wraca do życia i postanawia pozostać na planecie. (DS9: Battle Lines)


Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Na planecie Bajor rozpoczęła się walka o stanowisko Kai. (DS9: Battle Lines)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Q-Less ma miejsce w SD 46531.2, a odcinek DS9: Dax ma miejsce w SD 46910.1. Natomiast odcinek DS9: The Nagus jest między nimi. To piąty odcinek z pięciu odcinków. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 34.44. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46841.22 - 46875.66.

Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest .... Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-468412", a dla systemu "UFC 468412 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 46844.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Jeraddo, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Bajoranie dokonali pierwszego transferu energii na skalę masową pobrana z księżyca Jeraddo. (DS9: Progress)

Czas Gwiezdny: 46852.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Boreth, ... system, Beta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Qo'noS, Qo'noS system, Beta Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Klon Kahless został Cesarzem Klingońskiego Imperium. Rzeczywista władza nadal pozostała w rękach Gowron i Wysokiej Rady. (TNG: Rightful Heir)

Czas Gwiezdny: 46853.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : xeno-468532

Załoga DS9 badała anomalię podprzestrzenną. Jak później się okazało, że dzięki tej anomalii przedstawiciele nieznanego dotąd Federacji gatunku dokonują własnych badań, których celem było poznanie mieszkających w tej okolicy humanoidów. (DS9: If Wishes Were Horses)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 46853.2. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-468532".

Czas Gwiezdny: 46910.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Na planecie Ziemia matka Keiko O'Brien obchodziła setne urodziny. (DS9: Dax)

Czas Gwiezdny: 46915.2 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Nervala IV, Nervala system, ... Kwadrant

Na planecie Nervala IV odkryto duplikat William T. Riker. Dla rozróżnienia, przyjął imię Thomas. (TNG: Second Chances).

Czas Gwiezdny: 46922.3 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Klingoni

Załoga DS9 przeprowadziła dochodzenie w sprawie przyczyn zniszczenia Klingońskiego okrętu Toh'Kaht w pobliżu stacji po powrocie z Gamma Kwadrant. (DS9: Dramatis Personae)

Czas Gwiezdny: 46925.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Lwaxana Troi, wraz z delegacją obejmującą kilu innych ambasadorów, przybyła na stację DS9. (DS9: The Forsaken)

Czas Gwiezdny: 46948.01 - 46970.92 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Aamin Marritza podając się za Gul Darhe'el przybył na stację DS9, aby móc przyznać się do jego zbrodni wojennych. (DS9: Duet).

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Forsaken ma miejsce w SD 46925.1, a odcinek DS9: Cardassians ma miejsce w SD 47177.2. Natomiast odcinek DS9: Duet jest między nimi. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 22.91. To pierwszy z pięciu odcinków. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46948.01 - 46970.92.

Czas Gwiezdny: 46970.92 - 46993.83 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : DSN, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Konflikt na tle religijnym miał miejsce na stacji DS9. Vedek Winn Adami zorganizowała nieudany zamach na Vedek Bareil Antos. (DS9: In the Hands of the Prophets)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: The Forsaken ma miejsce w SD 46925.1, a odcinek DS9: Cardassians ma miejsce w SD 47177.2. Natomiast odcinek DS9: Duet jest między nimi. To daje SD dzielimy na 11 przedziały to daje SD 22.91. To drugi z pięciu odcinków. Otrzymujemy przedział czasowy SD 46970.92 - 46993.83.

Czas Gwiezdny: 46982.1 Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Ohniaka III, Ohniaka system, ... Kwadrant

Kontakt : Borg

Statek Borg z emocjami przeprowadziła atak na placówkę na planecie Ohniaka III i zabili cały personel. Data podążył za tym statkiem i dotarł na inną planetę, gdzie odkrył że byli kontrolowani przez Lore. (TNG: Descent, Part I)

Czas Gwiezdny: 46948.2 - 46974.1 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: Duet)

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Dramatis Personae ma miejsce w 2369 SD 46922.3, a końcem roku do SD 47000.0. To daje SD 77.7 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 25.9.

Przedział czasowy 2369 SD 46948.2 - 46974.1 Odcinek DS9: Duet.

Przedział czasowy 2369 SD 46974.1 - 47000.0 Odcinek DS9: In the Hands of the Prophets.

Czas Gwiezdny: 46974.1 - 47000.0 (data szacunkowa) Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (DS9: In the Hands of the Prophets''')

Nota: Zakładając że odcinek DS9: Dramatis Personae ma miejsce w 2369 SD 46922.3, a końcem roku do SD 47000.0. To daje SD 77.7 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 25.9.

Przedział czasowy 2369 SD 46948.2 - 46974.1 Odcinek DS9: Duet.

Przedział czasowy 2369 SD 46974.1 - 47000.0 Odcinek DS9: In the Hands of the Prophets.

Wydarzenia, których dokładna data jest nieznana Edytuj

Lokalizacja astronomiczna : Bopak III, Bopak system, Gamma Kwadrant

Kontakt : Jem'Hadar

Okręt Jem'Hadar rozbił się na planecie Bopak III. Jedynym który przeżył katastrofę był Goran'Agar, który niespodziewanie przetrwał 35 dni bez białego ketracelu. (DS9: Hippocratic Oath)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki